BNBO - Indgåede aftaler

Langeland Vand ApS indgår frivillige aftaler med lodsejere om kompensation for rådighedsindskrænkning ved vandindvindingsboringer på Langeland.

Formålet med rådighedsindskrænkningen er at sikre, at der ikke sker erhvervsmæssig anvendelse, håndtering eller opbevaring af pesticider i deklarationsarealet.​

Aftalerne offentliggøres efterhånden som de indgås.

Følgende aftaler er indgået

Dato for underskrift: 8. maj 2023

Areal: 1,28 ha

Lodsejeraftale

Dato for underskrift: 8. maj 2023

Areal: 8,69 ha

Lodsejeraftale

Dato for underskrift: 9. januar 2023

Areal: 0,52 ha

Lodsejeraftale

Dato for underskrift: 2. januar 2023

Areal: 1,46 ha

Lodsejeraftale

Dato for underskrift: 5. december 2022

Areal: 1,8146 ha

Lodsejeraftale

Dato for underskrift: 24. november 2022

Areal: 17,68 ha

Lodsejeraftale


​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk