Hvad gør jeg hvis der er vand i kælderen?

Hvorfor kommer der vand i kælderen?

Når det regner kraftigt bliver kloaksystemet overbelastet og vandet stiger op over rørene. Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen, når det regner kraftigt. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus eller indtrægen af grundvand.

Hvad kan du selv gøre?

Hvis der er monteret et højvandslukke i afløbet fra kældergulvet eller i samlebrønden, så undersøg om lukkemekanismen kan bevæge sig eller om noget har sat sig fast.


Er der ikke højvandslukke kan det skyldes at husets stikledning er tilstoppet, dermed kan regn- og spildevand fra ejendommen ikke løbe i hovedkloakken. Hvis der er en stikbrønd på din ejendom, så løft dækslet af og se om der står vand i brønden, gør der det, så tyder det på, at det er hovedledningen, der er stoppet. I så fald skal du ringe til Langeland Forsyning på telefon 63516800. Hvis der ikke står vand i brønden er det dit system, der er stoppet. Ring til et firma, der udfører kloakrensning for at få renset din stikledning. Udgiften til rensning af stikledningen frem til hovedledningen i vejen skal betales af grundejer.

Hvis vandet siver ned ad kældervæggen, kan husets omfangsdræn være i uorden eller tagnedløb være defekte. Kontakt en autoriseret kloakmester for at finde ud af, hvad der skal gøres.

Er det ikke forsyningens problem?

Langeland Forsyning har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan. Det er dit eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser.


Langeland Forsyning vil dog meget gerne have besked om kælderoversvømmelsen, så vi kan tage det med i vores planlægning af forbedringer af kloaknettet. Du kan indsende dine oplysninger her.

Hvad kan du gøre, så det ikke sker igen?

Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om hvordan problemerne kan løses.

Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller ved et højvandslukke.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk