Kontrol med vandkvaliteten

Vandkvaliteten bliver kontrolleret flere steder på vandets vej fra indvinding til forbruger. Langeland Forsyning A/S planlægger og udfører kvalitetskontrol efter retningslinier fra Miljøministeriet (BEK nr 1147 af 24/10/2017). Derudover gennemfører Langeland Forsyning ekstra analyser for bla. desphenyl-chloridazon og organiske mikroforureninger.

​Der udføres flere typer af kontrol:

Boringskontrol (kontrol af grundvandet).

Udføres i hver boring med højst 4 års mellemrum.

En boringskontrol omfatter analyse af bla. anioner, kationer, uorganiske sporstoffer, pesticider og nedbrydningsprodukter. For komplet liste se her (åbnes i nyt vindue). Der analyseres endvidere for dimethylsulfamid.

Ekstra kontrol af desphenyl-chloridazon

Da stoffet desphenyl-chloridazon er fundet i små koncentrationer i flere af Langeland forsynings boringer, udtages der 2 gange årligt ekstra prøver til kontrol af stoffet i over halvdelen af drikkevandsboringerne. Dette gøres for at sikre, at indholdet af stoffet ikke kommer over grænseværdien.

Kontrol af A+B+Øvrige parametre (kontrol på vandværket).

Udføres 2 gange årligt på Lejbølle Vandværk og 1 gang årligt på Hesselbjerg og Tryggelev.

En kontrol af A+B+Øvrige parametre omfatter bla. analyse af drikkevandets hovedbestanddele (lugt, smag m.m.), mikrobiologiske parametre, metaller, olieprodukter og pesticider og nedbrydningsprodukter. For komplet liste af A+B-parametre se her (åbnes i nyt vindue), og for komplet liste af øvrige parametre se her (åbnes i nyt vindue).

Kontrol med organiske mikroforureninger (kontrol på vandværket).

Udføres på Lejbølle Vandværk månedligt, og kvartalsvis på Hesselbjerg og Tryggelev  Vandværk. En kontrol med organiske mikroforureninger omfatter analyse af bakterier og kim-tal i vandet.

Kontrol med organiske mikroforureninger (kontrol på trykforøgerstationer og højdebeholder).

Udføres kvartalsvist på trykforøgerstationer og højdebeholder.

En kontrol med organiske mikroforureninger omfatter analyse af bakterier og kim-tal i vandet.

Kontrol af forbrugernes vand (kontrol ved forbrugernes taphane).

Udføres 17 gange årligt forskellige steder i forsyningsområdet. Alle gange analyseres for A-parametre, og de 5 gange analyseres desuden for B-parametre. For komplet liste se her (åbnes i nyt vindue)

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk