Erhverv på genbrugspladsen​

Erhverv skal være tilmeldt ordningen for erhvervsaffald via www.genbrugsplads.info for at kunne aflevere affald på genbrugs- og komposteringspladserne.

Der kan frit vælges mellem årskort eller éngangsbillet som sms-service.

  • Der er kun adgang til pladserne med køretøj op til max. 3.500 kg + trailer. Dog har lastbil/traktor med vogn adgang med haveaffald til komposteringspladsen.​

  • Er dit affald emballeret, skal det være i klart plast, så pladspersonalet kan se, hvilken type affald der afleveres.​

  • Mængden af farligt affald må højst være 200 kg/år. Har du mere end 200 kg, skal dette bortskaffes af et godkendt firma. Spørg MOTAS om råd.

Personbil / Kassevogn / Ladbil - uanset nummerpladetype:

Er der cvr.nr. på køretøjet, skal der betales for adgang

  • Uden cvr.nr. på køretøjet, er der gratis adgang dog...
  • Uden cvr.nr. på køretøjet, med reklame og affaldstype, der henviser til virksomheden, skal der betales for adgang.

Erhverv kan aflevere affald for husholdninger til genbrugspladsen uden gebyrbetaling.

  • Husholdningen skal udfylde og underskrive en "Transporterklæring", som afleveres til pladsmanden ved aflæsning af affaldet.
  • Affaldet skal være korrekt sorteret hjemmefra.
  • Afleveres der affald fra flere husholdninger, skal der medfølge underskrevet aftale fra hver enkelt husholdning.

Erhverv over 3.500 kg.

​Det er tilladt for køretøjer over 3.500 kg, at aflevere haveaffald på i Lejbølle, Helsned og Rudkøbing Genbrugspladser.

Ordningen gælder kun for erhverv beliggende i Langeland Kommune.

​​

Administrationsgebyr

Pr. 1. januar 2019 har et flertal i Folketinget vedtaget at afskaffe administrationsgebyret for erhvervsaffald.

Omkring 300.000 danske virksomheder har gennem de seneste 10 år betalt et lovpligtigt administrationsgebyr til dækning af kommunernes administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk