Erhverv på genbrugspladsen​

Erhverv skal være tilmeldt ordningen for erhvervsaffald via www.genbrugsplads.info for at kunne aflevere affald på genbrugs- og komposteringspladserne.

Der kan frit vælges mellem årskort eller éngangsbillet som sms-service.

 • Der er kun adgang til pladserne med køretøj op til max. 3.500 kg + trailer. Dog har lastbil/traktor med vogn adgang med haveaffald til komposteringspladsen.​

 • Er dit affald emballeret, skal det være i klart plast, så pladspersonalet kan se, hvilken type affald der afleveres.​

 • Mængden af farligt affald må højst være 200 kg/år. Har du mere end 200 kg, skal dette bortskaffes af et godkendt firma. Spørg MOTAS om råd.

Personbil / Kassevogn / Ladbil - uanset nummerpladetype:

 • Er der cvr.nr. på køretøjet, skal der betales for adgang
 • Uden cvr.nr. på køretøjet, er der gratis adgang dog...
 • Uden cvr.nr. på køretøjet, med reklame og affaldstype, der henviser til virksomheden, skal der betales for adgang.

Erhverv kan aflevere affald for husholdninger til genbrugspladsen uden gebyrbetaling.

 • Husholdningen skal udfylde og underskrive en "Transporterklæring", som afleveres til pladsmanden ved aflæsning af affaldet.
 • Affaldet skal være korrekt sorteret hjemmefra.
 • Afleveres der affald fra flere husholdninger, skal der medfølge underskrevet aftale fra hver enkelt husholdning.

Erhverv over 3.500 kg.

 • Hver onsdag fra kl. 10:00 til 16:30 er dele af pladsen på Dunsbjergvej 10 i Rudkøbing åben for aflevering af erhvervsaffald med køretøjer over 3.500 kg.
 • Hold til venstre, når du kører ind på pladsen og følg skiltet 'Erhverv'.
 • Kunder, som ønsker at benytte sig af dette, skal være tilmeldt ordningen for erhvervsaffald.

Vi gør opmærksom på, at Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald gældende

pr. 1. juli 2019 ikke tillader, at vi modtager affald til forbrænding, klinisk risikoaffald, ikke genanvendeligt PVC-affald og affald fra olie- og benzinudskillere.

Vi gør samtidig opmærksom på, at bygge- og anlægsaffald (herunder træ til genbrug) skal være screenet for PCB og godkendt af kommunen inden aflevering på Dunsbjergvej 10.

Læs mere om screening på Langeland Kommunes hjemmeside.

Administrationsgebyr

Pr. 1. januar 2019 har et flertal i Folketinget vedtaget at afskaffe administrationsgebyret for erhvervsaffald.

Omkring 300.000 danske virksomheder har gennem de seneste 10 år betalt et lovpligtigt administrationsgebyr til dækning af kommunernes administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk