Vandforsyningsplan og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Vandforsyningsplan 2011 - 2023 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. november 2011 endeligt vedtaget Vandforsyningsplan 2011 - 2023 for Langeland Kommune.

Vandforsyningsplanen er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningslovens § 14.


Vandforsyningsplanen beskriver grundlaget for den fremtidige vandforsyning i Langeland Kommune.

Formålet med vandforsyningsplanen er, at sikre borgere og erhvervsliv en tilstrækkelig og god vandkvalitet, samt at sikre en høj forsyningssikkerhed.


Vandforsyningsplanen tilrettelægger vandforsyningen på Langeland, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, samt hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal dække.

Du kan læse vandforsyningsplan 2011 -2023  her, samt Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen her.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - 2017

Langeland Kommune har i efteråret 2017 godkendt en plan for grundvandsbeskyttelse på Langeland. 

Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningslovens § 13a-d samt i miljøbeskyttelseslovens § 26a.

Formålet med indsatsplanen er, at de almene vandværker på Langeland igennem forebyggende og afhjælpende foranstaltninger skal være med til at sikre, at vores grundvandsressource holdes så ren for nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, at den nuværende og fremtidige produktion af drikkevand, kan opretholdes uden behov for videregående vandbehandling.

Du kan læse indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse  her

Vandforsyningsplanen og indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse kan ligeledes ses hos Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk