Langeland Forsyning A/S​

God service og høj forsyningssikkerhed i din hverdag.

Du har helt sikkert set os rundt omkring på Langeland, Siø og Strynø. Vi er nemlig til stede i hele kommunen – både over og under jorden.

Hos Langeland Forsyning bliver du mødt af effektiv hjælp og god service, når du henvender dig vedr. vand, spildevand, affald og genbrug.

Langeland Forsyning A/S omfatter datterselskaberne Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS.


Dit drikkevand – og dit spildevand

Inden du kan nyde det friske vand vi har på Langeland, bliver det pumpet op fra undergrunden og filtreret på et af vores vandværker. Det rene vand ledes igennem mange kilometer vandledning for at komme ud til dig som forbruger.

Du kan finde Vandsektorloven her


Tilsvarende ligger der under jorden et stort netværk af spildevandsledninger, som er forbundet af hele 594 pumpestationer. Netværket transporterer dit brugte vand til renseanlægget, hvor det gennemgår en grundig behandling og kvalitetskontrol inden det ledes tilbage til naturen.

Husk: Kun 3 ting i dit lokum

Udover den daglige forsyning, etablerer og vedligeholder vi ledningsanlæg til boliger og erhvervsområder. Samtidig arbejder vi hver dag med at følge gældende lovgivning og varetage miljøhensyn.

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing​

Dit affald bliver genanvendt

I Langeland Kommune sorterer vi affald, så affaldets ressourcer bliver udnyttet bedst muligt. Vi sørger for at sende dit sorterede affald videre, så det bliver genanvendt korrekt.

Vi henter husholdningsaffald fra din husstand og fra affaldsøerne i de mange sommerhusområder. Derudover driver vi kommunens genbrugspladser og containerstationer, hvor du også kan aflevere affald.

I september 2019 tog vi omlastestationen i brug på Rudkøbing Genbrugsplads. Derved er antallet af transporter med affald væk fra kommunen faldet med 64% (1.253 transporter i 2018 og 450 forventede transporter i 2020).

Husk, at du er velkommen til at kontakte os på telefon 63 51 68 00, hvis du har spørgsmål til din affaldsordning.

Tak fordi du sorterer dit affald.​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk