Vågebjerg Vandværk - Byggeri af nyt vandværk på sydøen​

Langeland Forsyning bygger et nyt vandværk på Sydøen.​

Værket - Vågebjerg Vandværk - vil stå færdig i 2025.


Vågebjerg Vandværk er placeret på Gartnervænget i Humble.​

​Vandværket er designet til at kunne producere 450.000 m³/år.

Vandbehandlingen kommer til at ske i lukkede rør og filtre for at sikre hygiejnen. Derudover vil det rene vand blive opbevaret i to store rentvandstanke, der kommer til at stå på gulvet i det nye vandværk. Værket bliver bygget med 2 parallelle produktionslinjer, som sikrer, at der kan foretages vedligehold på den ene linje, samtidig med at der stadig produceres vand på den anden.

Vandværket skal levere vand til hele Sydøen, og kan hjælpe forsyningen til Midtøen samt fungere som nødforsyning til Humble.

​Byggeriet af Vågebjerg Vandværk er dermed en del af den masterplan, som Langeland Vand arbejder med i de kommende år, for at sikre fremtidens vandforsyning på øen.​


Vågebjerg Vandværk vil erstatte 2 gamle vandværker

Det nye vandværk vil erstatte de nuværende to vandværker, Tryggelev Vandværk og Hesselbjerg vandværk, som begge er slidte og utidssvarende. Begge værker behandler vandet i åbne filtre, hvilket er en risiko i forhold til at holde vandet rent.

Det rådgivende ingeniørfirma Envidan har i 2020 udarbejdet tilstandsrapport på de 2 gamle vandværker, og konklusionen var, at Tryggelev Vandværk (bygget i 1966 og 1986) vurderes at have en restlevetid indtil ca. 2030 og Hesselbjerg Vandværk (bygget i 1970) vurderes at have en restlevetid indtil ca. 2025.

Vandet hentes fra kildepladser i Hesselbjerg og i Tryggelev

Grundvandet vil fortsat blive hentet i de eksisterende boringer i Hesselbjerg og i Tryggelev.

For at kunne transportere vandet ind til Vågebjerg Vandværk, lægges der nye råvandsledninger fra eksisterende kildepladser.

Samtidig lægges der nye rentvandsledninger, for at føre det rene vand tilbage til forsyningsområder for Hesselbjerg og Tryggelev vandværker.

Strækningen fra det nye vandværk og ud til Hesselbjerg Vandværk er delt op i 2 etaper.

Første etape udføres fra uge 25/2024 til uge 41/2024.

Anden etape udføres fra uge 32/2024 til uge 47/2024.

​​

TIDSPLAN FOR BYGGERIET​


December 2023 til april 2024

Detailprojekt og myndighedsbehandling.

April 2024

Byggeriet startes op. Udgravning til fundament og terrændæk. Anlæg af ledninger.

Juni 2024

Spær på bygningen rejses.

Juli 2024, uge 27+28

Montering af panelvægge.

Juli-august 2024, uge 29-34

Tagarbejde.

20. august 2024 kl. 13:00

Rejsegilde.


Sept.-nov. 2024, uge 36-45

Opsvejsning af rentvandstanke.

November 2024, uge 47

Montering af filtre.

April 2025

Bygnings-, installations- og maskinarbejde afsluttes.

April-juni 2025

Indkøring af vandværket.

Forventet varighed på ca. 13 uger.

Juli 2025

Forventet ibrugtagning af vandværket.

Vågebjerg Vandværk opføres af totalentreprenør:

Kemic Vandrens A/S

Ryttervangen 24, 7323 Give

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk