Priser og trappemodel

Priser spildevand 2023 og 2024

Trappemodel giver rabat til erhvervsvirksomheder med højt vandforbrug

Folketinget har besluttet at betalingen for den variable vandafledning skal ændres. Der er indført en trappemodel, der betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for erhverv som arbejder på markedsmæssige vilkår. Disse ejendomme kan få reduceret vandafledningsbidraget, hvis årsforbruget af vand er højere end 500 m³.

​For at opnå det variable vandafledningsbidrag, skal man som erhvervsdrivende oplyse det over for Energistyrelsen. Denne offentliggør tilmeldings skema og frist på deres hjemmeside: https://www.trappetilmelding.dk 

Der er også mulighed for at foretage indberetningen herunder.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ENS/Trappetilmelding 

Virksomheder, som allerede er tilmeldt ordningen skal ajourføre deres oplysninger.

Folketingets beslutning om trappemodellen udmøntes i Bekendtgørelse nr. 1070 af d. 2/9 2013, som foreskriver nedenstående opdeling.

Trappemodellens trin

Trin 1 årligt vandforbrug forbrug til og med 500 m³.

Trin 2 årligt vandforbrug over 500 m³ til og med 20.000 m³.

Trin 3 årligt vandforbrug over 20.000 m³.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk