Lukning af brønde

Vejledning i sløjfning af brønde og boringer.

Når din ejendom er blevet tilkoblet en almen vandforsyning, skal du umiddelbart efter sørge for, at brønden bliver sløjfet efter gældende regler:

  • Brøndvæggen skal fjernes til en dybde på mindst 1 m. under terræn.
  • Brøndens bund skal oprenses og rengøres.
  • Hullet fyldes op med rent sand eller grus indtil 1½-2 meter fra overfladeniveau.
  • Derefter ½ – 1 meter lergranulat, bentonit eller cement-suspension, der stampes grundigt.
  • Øverst lægges stabilt grus, råjord og muldjord, svarende til de lag, der er i forvejen.

Sløjfning af drikkevandsbrønde må kun udføres af uddannet personale, eks. et brøndborefirma. (Bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land med senere ændringer).

På internetadressen www.geus.dk/borearkiv findes en liste over borefirmaer med A-bevis.

OBS: Vær opmærksom på, om der er en boring i bunden af brønden – i så fald gælder reglerne for sløjfning af boringer.

Sløjfning af brønde skal anmeldes mindst 2 uger før arbejdets udførelse til Langeland Kommune, Fredensvej 1. 5900 Rudkøbing på Geus' indberetningsskema, der findes på http://www.geus.dk/. Kommunen er myndighed på området.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk