Forbrugerrepræsentation - Historisk

Den 22. oktober 2010:

 • trådte den nye bekendtgørelse nr. 1194 om forbrugerindflydelse i vandselskaber i kraft. Ifølge bekendtgørelsen skulle forbrugerne få direkte indflydelse på bestyrelsessammensætningen i alle selskaber, som enten leverer drikkevand eller renser og afleder spildevand.
  ​Forbrugernes indflydelse på bestyrelsens sammensætning kom til udtryk ved, at forbrugerne fremadrettet skulle være repræsenteret i selskabets bestyrelse. Valget skulle afholdes inden 30. juni 2011.

Den 30. marts 2011:

 • besluttede Miljøminister Karen Ellemann -efter drøftelse med forligskredsen omkring Vandsektorloven, at fristen for vandselskabernes gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentanter skulle udskydes fra den 30. juni til den 1. januar 2012. I den periode ville ministeren og forligskredsen bag vandsektorloven se på, om der er mulighed for at gøre reglerne om forbrugerindflydelse mere fleksible.

Den 16. juni 2012:

 • udsendte Miljøministeren bekendtgørelse nr. 772 Bekendtgørelse om brugerindflydelse i vandselskaber. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 10. juli 2012 -og der skal inden 6 måneder være foretaget valg af forbrugerrepræsentant.

Den 18. juli 2012:

 • ændingsbekendtgørelse der trådte i kraft 1. august 2012 bestemmer, at valg skal være afholdt senest den 31.12.2013, og at de valgte skal indtræde i bestyrelsen senest 31.12. 2014.

  DU KAN SE BEKENDGØRELSE NR. 772 HER »

Den 13. maj 2013:

 • selskabernes vedtægter blev ændret på generalforsamlingen i Langeland Forsyning A/S, således at forbrugere kan vælges ind i bestyrelsen for selskabet.

  DU KAN SE VEDTÆGTERNE HER »

Den 24. juni 2013:

 • Langeland Forsyning A/S bestyrelse godkendte valgregulativet for afholdelse af forbrugervalg. Regulativet indeholder de nærmere bestemmelser om valgets afholdelse.

        ​DU KAN SE VALGREGULATIVET HER »

Den 9. december 2013:

 • Der blev afholdt direkte valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S på en ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2013. Kandidatanmeldelse fandt sted i perioden fra 16. september 2013 til 14. oktober 2013. 4 Kandidater meldte sig.
 • Stemmesedler/adgangskort kunne rekvireres i perioden fra 8. november 2013 til 22. november 2013 - der kunne afgives brevstemme i særlig kuvert indtil den 5. december 2013. Ialt 61 stemmesedler blev udsendt. ​Ved valget var der 18.916 stemmeberettigede.
 • Der blev der afgivet 57 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 0,3​%
 • Der blev valgt 2 forbrugerrepræsentanter, som indtrådte i bestyrelsen i forbindelse med ordinær generalforsamling 12. maj 2014.

Valg til forbrugerrepræsentant i Langeland Forsynings bestyrelse 2018

Forbrugerne i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS har valgt en fælles forbrugerrepræsentant og to suppleanter til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S.

Resultat af forbrugerrepræsentationsvalg 2018

Der var i alt 10.807 stemmeberettigede kunder.

Heraf har 401 afgivet deres stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 3,7.

Som forbrugerrepræsentant blev Peder Hansen valgt med 180 stemmer.

Som 1. suppleant blev Trine Haugegaard Nielsen valgt med 110 stemmer.

Som 2. suppleant blev Helle Hansen valgt med 31 stemmer.

KMD og MobilePeople har analyseret dataene for valghandlingen, og har ikke fundet uhensigtsmæssigheder. Derfor har de udsendt en resultatrapport, som kan ses her: Resultatrapport fra valgsystemet

Forbrugerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 22. maj 2018​, og er valgt for en 4-årig periode.​​

Efterfølgende ændring

Pr. 10. juli 2018 har Langeland Forsyning modtaget meddelelse om, at Trine Haugegaard Nielsen ikke længere er aktiv som forbrugervalgt 1. suppleant i bestyrelsen.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk