Forbrugerrepræsentation - Historisk

Den 22. oktober 2010:

 • trådte den nye bekendtgørelse nr. 1194 om forbrugerindflydelse i vandselskaber i kraft. Ifølge bekendtgørelsen skulle forbrugerne få direkte indflydelse på bestyrelsessammensætningen i alle selskaber, som enten leverer drikkevand eller renser og afleder spildevand.
  ​Forbrugernes indflydelse på bestyrelsens sammensætning kom til udtryk ved, at forbrugerne fremadrettet skulle være repræsenteret i selskabets bestyrelse. Valget skulle afholdes inden 30. juni 2011.

Den 30. marts 2011:

 • besluttede Miljøminister Karen Ellemann -efter drøftelse med forligskredsen omkring Vandsektorloven, at fristen for vandselskabernes gennemførelse af valg af forbrugerrepræsentanter skulle udskydes fra den 30. juni til den 1. januar 2012. I den periode ville ministeren og forligskredsen bag vandsektorloven se på, om der er mulighed for at gøre reglerne om forbrugerindflydelse mere fleksible.

Den 16. juni 2012:

 • udsendte Miljøministeren bekendtgørelse nr. 772 Bekendtgørelse om brugerindflydelse i vandselskaber. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 10. juli 2012 -og der skal inden 6 måneder være foretaget valg af forbrugerrepræsentant.

Den 18. juli 2012:

 • ændingsbekendtgørelse der trådte i kraft 1. august 2012 bestemmer, at valg skal være afholdt senest den 31.12.2013, og at de valgte skal indtræde i bestyrelsen senest 31.12. 2014.

  DU KAN SE BEKENDGØRELSE NR. 772 HER »

Den 13. maj 2013:

 • selskabernes vedtægter blev ændret på generalforsamlingen i Langeland Forsyning A/S, således at forbrugere kan vælges ind i bestyrelsen for selskabet.

  DU KAN SE VEDTÆGTERNE HER »

Den 24. juni 2013:

 • Langeland Forsyning A/S bestyrelse godkendte valgregulativet for afholdelse af forbrugervalg. Regulativet indeholder de nærmere bestemmelser om valgets afholdelse.

        ​DU KAN SE VALGREGULATIVET HER »

Den 9. december 2013:

 • Der blev afholdt direkte valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S på en ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2013. Kandidatanmeldelse fandt sted i perioden fra 16. september 2013 til 14. oktober 2013. 4 Kandidater meldte sig.
 • Stemmesedler/adgangskort kunne rekvireres i perioden fra 8. november 2013 til 22. november 2013 - der kunne afgives brevstemme i særlig kuvert indtil den 5. december 2013. Ialt 61 stemmesedler blev udsendt. ​Ved valget var der 18.916 stemmeberettigede.
 • Der blev der afgivet 57 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 0,3​%
 • Der blev valgt 2 forbrugerrepræsentanter, som indtrådte i bestyrelsen i forbindelse med ordinær generalforsamling 12. maj 2014.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk