Miljøkassen - til farligt affald

Miljøkassen skal anvendes til indsamling af farligt affald, og vil gøre det nemmere for dig at sortere og aflevere dit affald korrekt.

Ordningen med indsamling af farligt affald er indført for at sikre og øge frasorteringen af farligt affald. Farligt affald kan give store problemer for miljøet, hvis det ikke behandles rigtigt. Nogle typer farligt affald kan sive ned i undergrunden og forurene grundvandet, andre typer kræver forbrænding på specialanlæg, så luften ikke forurenes.

Brug Miljøkassen til elpærer, småt elektronik, batterier og diverse plante- og insektgifte.

Ta' et kig på Miljøkassens sorteringsvejledning

sorteringsvejledning_fa_brugt på hjemmesiden

Plan for uddeling

af Miljøkassen i 2022

Uddeling af Miljøkassen starter i uge 4 og fortsætter frem til uge 12.

Du modtager Miljøkassen samme dag, som du får monteret en skillevæg i din genbrugsbeholder, så den både kan indeholde pap/papir og glas/metal.

​​

Miljøkassen bliver uddelt til alle efter tur. Den kan ikke hentes på genbrugspladsen eller bestilles.

Fakta om Miljøkassen​

  • Ordningen er obligatorisk fra 1. januar 2022
  • Miljøkassen bliver uddelt til enfamliehuse med egen genbrugsbeholder fra uge 4 til sommerferien
  • Når kassen er fuld kan du enten stille den ud sammen med genbrugsbeholderen (så bliver den byttet til en tom) eller selv  bytte den på genbrugspladsen
  • Der er sorteringsvejledning på låget, så du helt præcist ved, hvad du må lægge i Miljøkassen
  • Kassens mål er L: 39,5 cm / B: 27,5 cm / H 31,5 cm

miljøkasse

Hold Miljøkassen ren

Du kan med fordel opbevare kassen indenfor eller i garage/udhus, så den ikke bliver beskidt.

Flydende affald - f.eks. kemikalier - skal være tætlukket emballage, og stå med åbningen opad, så indholdet ikke løber ud i kassen.

Afhentning

Når miljøkassen er fuld - eller vejer max 5 kg. -  kan du stille den ud sammen med genbrugsbeholderen. Så bytter skraldemanden den til en tom Miljøkasse, når han tømmer din genbrugsbeholder.

Du kan også vælge selv at bytte din Miljøkasse på Rudkøbing Genbrugsplads.

Vi tager hånd om det farlige affald

Alle de indsamlede miljøkasser samles på Rudkøbing Genbrusplads, hvor kassernes indhold bliver håndsorteret af vores personale.

Personalet er uddannet til at sortere og pakke det farlige affald, inden det sendes videre til et godkendt modtageanlæg til den videre miljøbehandling. Herunder kan du læse hvad der sker med det indsamlede farlige affald.

farligt_affald_rgb_72dpi

Olie og kemikalier

Olie- og kemikalieaffald sorteres i over 30 forskellige typer, som pakkes i tromler og sendes til videre forarbejdning.

Noget affald kan behandles, så det er muligt at genanvende ressourcerne i affaldet. Andet affald skal efterfølgende brændes på særlige forbrændingsanlæg, der sikrer, at der ikke sker miljøforurening i forbindelse med forbrændingen.​

Lyskilder

Lyskilder som lavenergipærer indeholder giftige kviksølvdampe, som kan opsamles og genanvendes.

Op til 98% af materialerne i en lavenergipære kan genanvendes.


​​

Elektronik-affald

Elektronik og elektronisk affald sorteres for sig og sendes videre til genanvendelse.

Dette affald indeholder blandt andet sjældne metaller, som kan genindvindes og bruges i nye apparater.


​​

Batterier

Batterierne sendes til et behandlingsanlæg, der sorterer dem og sikrer genanvendelse. Fx kan 79% af materialerne i Nikkel-Cadmium batterierne genanvendes. 

Batterier indeholder tungmetaller, som kan udvikle giftig røg, hvis batterierne brændes.​

Ved at frasortere batterier, sikres vigtige råstoffer til genanvendelse og miljøet skånes.

Læs om batteri-ordningen på Langeland.

Medicin og kanyler

skal afleveres på apoteket​

Har du medicinrester eller medicin du ikke kan/må benytte længere, så skal du aflevere det på et apotek.

Har du behov for at komme af med brugte kanyler er det vigtigt, at du anskaffer dig en særlig kanyleboks fra apoteket. Kanyler er nemlig højrisikoaffald, der kan indeholde både sygdomsbakterier og medicinrester, og derfor kan vi ikke risikere, at vores ansatte stikker sig på dem. Kanylebokse må ikke lægges i den røde Miljøkasse, men skal afleveres på apoteket.​

Eksplosiver

skal afleveres hos politiet​

Lovligt fyrværkeri er mærket enten med et SIK-nummer, BRS-nummer eller med CE-mærket.

Hvis fyrværkeriet ikke er udstyret med en af disse former for mærkning er det ulovligt og må ikke afleveres på genbrugspladsen.

I stedet skal politiet kontaktes. Politiet sørger for, at fyrværkeriet bliver hentet. Det må ikke afleveres på politistationen.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk