Håndtering af asbest​ og eternit

Opdateret: 11. november 2023

​Der er nye regler for aflevering og håndtering af asbest pr. 1. december 2023.

Grænseværdien for asbest er skærpet og sat markant ned for at sikre et bedre arbejdsmiljø.

(Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 807 af 15. juni 2023 om asbest i arbejdsmiljø).

​Derfor skal alt asbest/eternit, som fremover afleveres på Rudkøbing Genbrugsplads kontrolleres af en pladsmedarbejder, for undersøgelse af om affaldet er korrekt emballeret. 

​Der gælder forskellige regler for private og for erhvervskunder​:

asbest_piktogram

PRIVATKUNDER:

Ved aflevering af 1 til 15 stk. asbest-/eternitplader:

Pladerne - og evt. mindre stykker asbest/eternit - SKAL emballeres i 2 lag plastik inden ankomst til Rudkøbing Genbrugsplads.

Ved ankomst til Rudkøbing Genbrugsplads skal emballeringen altid kontrolleres af en medarbejder på pladsen. Hvis emballagen ikke er korrekt afvises affaldet og det skal staks forlade pladsen. Ved korrekt emballering afleveres asbestaffaldet i de dertil opstillede asbestbigbags. Personalet må ikke hjælpe med aflæsning.

Ved aflevering af mere end 15 stk. asbest-/eternitplader:

Ved større mængder asbest/eternitplader skal pladerne afleveres i en asbestbigbag, som kan købes på Rudkøbing Genbrugsplads.

Når asbestbigbag'en afleveres fyldt skal den være forsvarligt lukket. Personalet vil kontrollere emballering og mærkning med ankomst til Rudkøbing Genbrugsplads. Hvis emballering ikke er korrekt afvises affaldet, og det skal straks forlade pladsen. Ved korrekt emballering og mærkning løfter personalet bigbag'en af din trailer.

Adressen, hvorfra affaldet kommer skal oplyses.

ERHVERSKUNDER:

Som erhvervskunde kan man fra 1. december 2023 ikke længere aflevere asbest eller eternitplader på genbrugspladserne i Langeland Kommune.

Klintholm I/S modtager asbest/eternit fra Erhverv, hvis det er korrekt emballeret. Klintholm I/S godkender bigbag købt i byggemarkeder eller på Rudkøbing Genbrugsplads.

Ved kontakt til personale på Rudkøbing Genbrugsplads kan erhvervskunder få udleveret en folder med regler for modtagelse af asbest/eternit på Klintholm I/S.

OBS: Transporterklæringer er ikke længere gyldig til aflevering af asbest/eternit fra private.

​​


​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk