Refusion ved vandspild

Er uheldet ude, og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage, kan du i visse situationer søge om refusion.

Du kan både søge refusion for selve vandet (vandpris og vandafgift) og for spildevand (vandafledningsbidrag eller statsafgift).

Refusion gives ét år tilbage

Der gives refusion ét år tilbage. Refusionen finder som udgangspunkt sted i forbindelse med årsafregningen. Send gerne din ansøgning, så snart skaden er udbedret.

Husk at reparere din skade, når du bliver opmærksom på den

Hvis ejer bliver bekendt om mulig lækage/brud på en ejendoms ledningsnet, og ejeren ikke inden for 10 dage sørger for at udbedre skaden, udbetales der ikke refusion for hverken vand eller spildevand.

Se her om du har mulighed for at søge om refusion for vandspild.

​​

Hvordan beregnes refusionen?

Refusionen beregnes ved, at vi vurderer dit merforbrug ud fra dit normale forbrug. Af merforbruget fratrækkes en selvrisiko – for vand på 300 m3, og for spildevand på 50 m3.

​​

Der er et gebyr for beregning af vandspildsrefusion. I 2022 er gebyret 375 kr.

​​

Evt. besigtigelse

Langeland Forsyning kan vælge at besigtige skaden for at sikre bedst muligt grundlag for at behandle ansøgningen.

Refusion ved vandspild som følge af en skjult rørskade mm. følger reglerne beskrevet i Lov om ledningsført vand og nærværende regler er godkendt af Langeland Forsynings bestyrelse.

Sådan søger du refusion

Du og din VVS-installatør skal udfylde ansøgningsskemaet:

Ansøgning om refusion ved vandspild

Ansøgningsskemaet skal sendes til os på mail: post@langeland-forsyning.dk

Vedlæg dokumentation:

- foto og/eller tegning af brud

- angivelse af rum/lokalitet

- angivelse af nærmeste afløb

- kopi af faktura fra VVS-installatør

Læs mere om refusion

I denne folder får du overblik over processen for ansøgning, beregning og refusion af vandspild:

Folder om refusion for vandspild

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk