Refusion ved vandspild

Er uheldet ude, og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage, kan du i visse situationer søge om refusion. Du kan både søge refusion for selve vandet (vandpris og vandafgift) og for spildevand (vandafledningsbidrag eller statsafgift). Der gives kun refusion, hvis der er tale om vandspild på en boligenhed. 

Kun ét år tilbage

Der gives kun refusion ét år tilbage. Refusionen finder som udgangspunkt sted i forbindelse med årsafregningen. Send gerne din ansøgning, så snart skaden er udbedret.

Husk at reparere din skade, når du bliver opmærksom på den

Hvis ejer bliver bekendt om mulig lækage/brud på en ejendoms ledningsnet, og ejeren ikke inden for 10 dage sørger for at udbedre skaden, udbetales der ikke refusion for hverken vand eller spildevand.

På nedenstående diagram kan du aflæse, om du har mulighed for at søge om refusion for dit vandspild:

Diagram for ansøgning om refusion

Hvordan beregnes refusionen?

Refusionen beregnes ved, at Langeland Forsyning vurderer dit merforbrug ud fra dit normale forbrug. Af merforbruget fratrækkes en selvrisiko – for vand på 300 m3, og for spildevand på 50 m3.

Sådan gør du

Du og din VVS-installatør udfylder ansøgningsskemaet, som du finder her:

Skema til ansøgning om refusion ved vandspild

Ansøgningsskema med dokumentation – foto og/eller tegning af brud, rum/lokalitet samt angivelse af nærmeste afløb og en kopi af faktura fra VVS-installatør – sendes til post@langeland-forsyning.dk

Gebyr

Der er et gebyr for beregning af vandspildsrefusion - i 2020 er gebyret 375 kr.

Evt. besigtigelse

Langeland Forsyning kan vælge at besigtige skaden for at sikre bedst muligt grundlag for at behandle ansøgningen.

Refusion ved vandspild som følge af en skjult rørskade mm., følger reglerne beskrevet i Lov om ledningsført vand og nærværende regler er godkendt af Langeland Forsynings bestyrelse. 

Du kan læse mere om refusion for vandspild i denne folder:

Folder refusion for vandspild

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk