Lugt ved renovering

Lugt af Styren i forbindelse med renovering af kloakker

Lugt af styren kan fremkomme ved renovering af kloakker med en såkaldt strømpeforring.
Strømpeforring er en metode til opgravningsfri renovering af kloakledninger. Ved hjælp af luftryk føres en blød polyesterstrrømpe, som er imprægneret med en kunstharpiks ind i den eksisterende kloakledning. 


Strømpen hærdes efter at den er lagt på plads i kloakledningen ved hjælp af ultraviolet lys, varmt vand eller damp. Dermed dannes der et nyt rør inde i den eksisterende kloakledning.

Hvilke gener kan der opstå ved en strømpeforring?

  • Lugt - der kan i nogle tilfælde under hærdningen af strømpen opstå lugtgener fra kunstharpiksen i strømpen. Dampene har en meget karakteristisk plastlugt, som stammer fra kunstharpiksens styrenindhold. Styren kan lugtes ved selv meget små og harmløse koncentrationer og lugten kan opleves meget ubehagelig. Opstår der styrenlugt i dit hus, skal du lufte ud og sikre dig at alle vandlåse i dit hus er vandfyldte. Trænger der stadig styrenlugt op, efter at du har fyldt vandlåsene, kan det skyldes at du har utætheder i dine afløbsinstallationer i huset. Er det tilfældet skal du kontakte en autoriseret kloakmester til at få gennemgået dine afløbsinstallationer. Hvis du oplever symptomer på at have indåndet styrendampe - det kan fx. være hovedpine, svimmelhed, kvalme eller irritation i mund og svælg - kan du kontakte Giftlinjen på tlf. 8212 1212.​

  • Støj - der kan opstå en del støj fra maskiner, også om natten idet arbejdet med at renoveringen skal udføres i et sammenhængende tidsrum.

  • Afløbsproblemer - din stikledning til hovedkloakken kan blive afbrudt i en kortere periode(ved behov sørger entreprenøren for afledning på anden vis). Du kan selv sørge for at begrænse dit vandforbrug, når strømpeforringen udføres ved din kloak.

Har du spørgsmål?

Du kan kontakte entreprenøren på arbejdspladsen eller Langeland Forsyning på tlf.: 6351 6800​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk