Forbrugervalg 2022

Opdateret 11. februar 2022

Fra 27. januar til 10. februar 2022 har forbrugerne i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS har mulighed for at stemme på deres foretrukne kandidat til Forbrugervalg 2022.

Stemmerne er nu talt op, og resultatet af afstemningen betyder, at Kim Philip Brammer Welcher indtræder i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S som forbrugervalgt repræsentant ved den ordinære generalforsamling i maj 2022. 

Samtidig er Henrik Pertl og Henrik Madsen-Østerbye er valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Tillykke til de valgte og tak til alle, der med deres kandidatur og stemme har vist interesse for driften og udviklingen af Langeland Forsyning A/S.

Valgrapport (pdf)

​Klage over valget skal ske skriftligt til Langeland Forsyning A/S i henhold til valgregulativet.

banner_forbrugervalg_2022_afgiv din stemme_fb_02


Valgregulativ

Valgregulativet indeholder oplysning om hvem der kan stille op, hvad kandidaterne skal gøre for at melde sig, hvem der kan stemme m.m.

Se valgregulativ 2018 (pdf)

Bekendtgørelse

Forbrugervalget finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandsselskaber.

Se bekendtgørelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S tæller 9 medlemmer, som er valgt på følgende måde:

  • ​5 medlemmer valgt af byrådet i Langeland Kommune
  • ​3 medlemmer valgt af medarbejderne i Langeland Forsyning A/S
  • ​1 medlem valgt af forbrugerne

Formålet med at vælge forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen er at skabe medbestemmelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling.

Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem har stemmeret i forhold til beslutninger vedr. Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.

Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem har taleret i forhold til beslutninger vedr. Langeland Forsyning A/S og Langeland Affald ApS.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk