Forbrugervalg 2022

banner_forbrugervalg_2022_afgiv din stemme_fb_01

Opdateret 25. januar 2022

Stor interesse for at blive forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Langeland Forsyning A/S

Vand- og spildevandskunder i Langeland Forsyning A/S​ kan sætte deres kryds ud for én af hele 12 kandidater, når de i perioden 27. januar til 10. februar går til valgurnerne.

At Langeland Forsyning A/S befinder sig i en spændende udvikling med vigtige opgaver inden for blandt andet effektiv drift af kritisk infrastruktur, afspejler sig i interessen for at stille op til årets forbrugervalg.

Ved fristens udløb havde hele 12 personer anmeldt deres kandidatur, og blev godkendt til opstilling.

De 12 kandidater bliver offentliggjort her på siden og i ØBOEN den 26. januar 2022.

Forbrugervalg 2022

Ved valget, som afvikles elektronisk fra 27. januar 2022 til 10. februar 2022, kan enhver myndig forbruger (kunde) ved Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS afgive sin stemme. Der kan afgives én stemme pr. forbruger (kunde).

Stemmen kan afgives på én af følgende 3 måder:

  • ​Via NemID (som ejer af en ejendom, når ejer har bopæl i kommunen)
  • Ved at indtaste forbrugsadresse og kundenummer fra tilhørende faktura (ikke fra PBS-oversigten)
  • Ved at bestille en stemmekode via afstemningssiden. Stemmekoden skal bestilles senest 24 timer inden valgperiodens afslutning.

​​

Hvis du ønsker at afgive din stemme, men ikke har mulighed for at anvende vores elektroniske valgsystem, er du velkommen til at komme ind på vores kontor på Nørrebro 207A i Rudkøbing - så hjælper vi dig med at afgive din stemme. Du skal medbringe legitimation. Af samme årsag holder vi ekstraordinært åbent i Kundeservice tirsdag den 1. februar og tirsdag den 8. februar - begge dage til kl. 18:00.

Offentliggørelse af valgresultat

Der skal vælges én forbrugerrepræsentant, som skal være en del af bestyrelsen i en 4-årig periode. Herudover bliver der valgt 2 suppleanter.

Vi offentliggør den valgte kandidat og de 2 suppleanter umiddelbart efter at valgperioden er afsluttet den 10. februar 2022, og den valgte kandidat tiltræder bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling den 17. maj 2022.

​​​

Om Langeland Forsyning A/S

Vi er en moderne virksomhed, der professionelt og kompetent varetager opgaverne på vand-, spildevands- og affaldsområdet. Vi er et selskab, hvor alle cirka 60 dygtige og engagerede medarbejdere arbejder målrettet for at skabe fremtidsorienterede og bæredygtige løsninger til gavn for miljøet samt for borgere og virksomheder i Langeland Kommune.

Vores vigtigste opgaver er:

  • ​At levere rent og velsmagende drikkevand til vores forbrugere ud fra bæredygtige løsninger og med høj forsyningssikkerhed som målsætning.
  • ​At håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand, så vandet bedst muligt og mest miljøvenligt sendes tilbage til naturen.
  • ​At sikre genbrug og bortskaffelse af affald til gavn for borgerne og miljøet.

I vores arbejde har vi fokus på at yde den bedste service og den højeste grad af forsyningssikkerhed – hver dag, døgnet rundt.

Se vedtægter for Langeland Forsyning A/S (pdf)

Valgregulativ

Valgregulativet indeholder oplysning om hvem der kan stille op, hvad kandidaterne skal gøre for at melde sig, hvem der kan stemme m.m.

Se valgregulativ 2018 (pdf)

Bekendtgørelse

Forbrugervalget finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandsselskaber.

Se bekendtgørelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S tæller 9 medlemmer, som er valgt på følgende måde:

  • ​5 medlemmer valgt af byrådet i Langeland Kommune
  • ​3 medlemmer valgt af medarbejderne i Langeland Forsyning A/S
  • ​1 medlem valgt af forbrugerne

Formålet med at vælge forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen er at skabe medbestemmelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling.

Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem har stemmeret i forhold til beslutninger vedr. Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.

Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem har taleret i forhold til beslutninger vedr. Langeland Forsyning A/S og Langeland Affald ApS.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk