Forbrugerrepræsentation​

Valg til forbrugerrepræsentant i Langeland Forsynings bestyrelse 2018

Forbrugerne i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS har valgt en fælles forbrugerrepræsentant og to suppleanter til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S. 

Resultat af forbrugerrepræsentationsvalg 2018

Der var i alt 10.807 stemmeberettigede kunder.

Heraf har 401 afgivet deres stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 3,7.

Som forbrugerrepræsentant blev Peder Hansen valgt med 180 stemmer.

Som 1. suppleant blev Trine Haugegaard Nielsen valgt med 110 stemmer.

Som 2. suppleant blev Helle Hansen valgt med 31 stemmer.

KMD og MobilePeople har analyseret dataene for valghandlingen, og har ikke fundet uhensigtsmæssigheder. Derfor har de udsendt en resultatrapport, som kan ses her: Resultatrapport fra valgsystemet

Forbrugerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 22. maj 2018​, og er valgt for en 4-årig periode.​​


Offentliggørelse af afstemningsresultatet sker på selskabets generalforsamling, via vores hjemmeside og i dagspressen efter den 22. maj 2018.

Eventuel klage over valget skal være modtaget skriftligt ved Langeland Forsyning A/S senest 6 dage fra offentliggørelse af valgresultatet.

Efterfølgende ændring

Pr. 10. juli 2018 har Langeland Forsyning modtaget meddelelse om, at Trine Haugegaard Nielsen ikke længere er aktiv som forbrugervalgt 1. suppleant i bestyrelsen.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk