Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativerne for Langeland Vand ApS' område er nu harmoniseret.

Du kan se det gældende regulativ her:

Endvidere kan du se de tidligere gældende regulativer her:

Tvist med forsyningen - Klagevejledning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

www.forbrug.dk

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk