Forbrugsafgifter på udlejningsejendomme

​Forbrugsafgifter (vand og spildevand) opkræves som udgangspunkt hos udlejer.

Hos Langeland Forsyning sker fakturering på lejemål hos udlejer.

Fra 2018 og frem arbejder vi med at lade alle udlejningsejendomme overgå til ejer af ejendommen, således ejer selv skal sørge for at opkræve forbrugsafgifterne hos sin lejer, såfremt ejendommen lejes ud. Hvis du som udlejer endnu ikke er blevet kontaktet, skal du ikke foretage dig noget. Du vil blive kontaktet, når kundeforholdet på din ejendom bliver ændret.

Ændringen sker med baggrund i en ledelsesbeslutning på bestyrelsesniveau samt en håndhævelse af reglerne i vores regulativ, og vil medføre en ensrettet kundeservice og dermed effektiv administration af vores kundeforhold.

Baggrund: Langeland Forsyning har desværre oplevet et stort antal lejere, som ikke overholder betalingsforpligtelsen vedr. forbrug af vand og spildevand. Da det samtidigt ofte ikke er muligt at lukke for vandforsyningen separat, ser Langeland Forsyning sig nødsaget til at håndhæve reglerne i vores regulativ, som pålægger ejeren af en ejendom at betale for forbruget på ejendommen. Ejer har ret til at opkræve tilsvarende udgifter hos sin lejer.

Forbrugsregnskab vedr. vand og spildevand

For at imødekomme udlejers arbejde med udarbejdelse af forbrugsregnskab til lejer tilbyder vi at udlejer uden beregning kan hente og benytte følgende formular:

2020: Regneark til beregning af acontoforbrug og til opgørelse af afregning (2 faner).

​2021: Regneark til beregning af acontoforbrug og til opgørelse af afregning (2 faner).

2022: Regneark til beregning af acontoforbrug og til opgørelse af afregning (2 faner).

2023:Regneark til beregning af acontoforbrug og til opgørelse af afregning (2 faner).

2024: Regneark til beregning af acontoforbrug og til opgørelse af afregning (2 faner).

Vi vil gerne hjælpe med at udarbejde en flytteopgørelse ved lejerskifte, hvis udlejer ønsker dette. Såfremt udlejer fremsender aflæsningstal fra vandmåleren samt aflæsningsdato (senest 14 dage efter lejers fraflytning) vil vi kunne lave en flytteopgørelse på sædvanlig vis.

Hvis du som udlejer vælger at benytte dig af tilbuddet om flytteopgørelse ved lejerskifte, skal du være opmærksom på, at du får nyt kundenummer. Dermed skal PBS tilmeldes igen.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon såfremt du har spørgsmål til ovenstående.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk