Affald og Genbrug​

Langeland Affald står for driften af alle indsamlingsordninger for husholdninger

i Langeland Kommune.​

I marts 2018 har Langeland Kommune vedtaget 'Den Store Affaldsvision', som beskriver planerne for ændring af indsamlingsordninger på Langeland. Ændringerne træder gradvist i kraft fra 2018. Den Store Affaldsvision kan læses her.

Affaldsordningerne omfatter restaffald (dagrenovation) samt batterier, der hentes hos borgerne.

Tre genbrugspladser og tre mindre containerpladser tager imod affaldet fra kommunens næsten 10.300 husstande.

Endvidere kan borgerne aflevere papir, flasker og glas samt batterier på kommunens 43 miljøstationer (Øl- og sodavandsdåser kan afleveres visse steder).

Apotekerne samarbejder med Langeland Affald om modtagelse af medicinrester og kanyler fra borgerne.

SELVBETJENING

DAGRENOVATION

​GENBRUGSPLADSER

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk