Betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS

Vedtægten fastsætter regler om ejere af fast ejendoms betaling for afledning af spildevand til de af selskabet ejede spildevandsanlæg samt for afledning af spildevand til renseanlæg, der er etableret efter lovens §7a om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.
Vedtægten fastsætter endvidere regler om ejere af fast ejendoms betaling for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam fra spildevand fra samletanke og bundfældningstanke m.v. på ejendomme, der er omfattet af de fælles, obligatoriske tømningsordninger i Langeland Kommune.

Her kan du læse betalingsvedtægten for Langeland Spildevand ApS Spildevandsforsyningsselskab.

Betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS

Tvist med forsyningen - Klagevejledning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Forbrugerklager skal indsendes via klageportal for Nævnenes Hus.

Benyt NemID ved login.​

​KONTAKT

Har du spørgsmål vedr. betalingsvedtægten?

Kontakt 'Spildevand' - Langeland Forsyning A/S:
Tlf.: 6351 6800

E-mail: spildevand@langeland-forsyning.dk

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk