Tømningsordning for samletanke

Ejendomme der afleder spildevandet til samletanke er omfattet af kommunens regulativ for samletanke. Tømning af samletanke er ikke omfattet af tømningsordningen for hustanke. 

Det er grundejerens eget ansvar at indgå aftale med et godkendt slamsugerfirma om tømning af samletanken. 

Udgifter i forbindelse med tømning af samletanke samt transport til renseanlæg afholdes af den enkelte grundejer. 

For behandling af slammet fra samletanken opkræver Langeland Forsyning en slamafgift, taksten fremgår af takstblad for Langeland Spildevand, se taksten her.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk