Tekstilaffald - indsamles fra 1. juli 2023

Indsamling af TEKSTILAFFALD er en ny affaldsordning, som indføres fra 1. juli 2023.

Hvis dit tøj eller tekstil er så slidt eller iturevet, at det ikke kan sælges, gives væk eller bruges af andre,​ så skal det sorteres som tekstilaffald.

Du vil fra 1. juli kunne få hentet tekstilaffald ved din bolig.


Du kan også aflevere tekstilaffald på genbrugspladserne i Lejbølle, Helsned og Rudkøbing.​


Aflevér dit tekstilaffald i den udleverede røde pose.

​Det er vigtigt, at tekstilaffaldet er tørt, når du lægger det i den udleverede røde pose.

Du skal sørge for at binde en god knude på posen - eller evt. lukke den med strips - så indholdet ikke får fugt og mugner​.​​​

tekstilaffald cmyk 300dpi


Vurdér altid kvaliteten

af dine udtjente tekstiler

​Når du skal skille dig af med tøj og tekstil skal du fremover vurdere, om det skal til GENBRUG eller sorteres som TEKSTILAFFALD.

GENBRUG: Hvis dit tøj eller tekstil ikke fejler noget er det en god idé at give det videre eller sælge det, så andre kan få glæde af det.

TEKSTILAFFALD: Hvis dit tøj eller tekstil er så slidt eller iturevet, at det ikke kan sælges, gives væk eller bruges af andre, så skal det sorteres som tekstilaffald.

Vejledning i at vurdere dine tekstiler

tegning_genbrug_tekstilaffald_til hjemmesiden

tegning_pose_tekstilaffald_piktogram_til hjemmesiden

Plan for uddeling af poser til tekstilaffald

​Uddeling af poser til tekstilaffald sker i perioden fra uge 21 til og med uge 27.

Samtidig med en rulle med poser modtager du en folder, hvor du kan læse om hvad tekstilaffald er. og hvad der sker med tekstilaffald når det er indsamlet.​​

Har du brug for flere poser?

De udleverede poser skal gerne holde til et år. Hvis du har behov for flere poser, kan de købes på vores kontor på Nørrebro 207A, Rudkøbing.​

Der er forskel på hvordan dit tekstilaffald bliver indsamlet alt efter om du har egne affaldsbeholdere

eller om du deler affaldsløsningen med dine naboer.

- Når din ejendom har egne affaldsbeholdere -

Dit tekstilaffald skal afleveres i en af de udleverede poser til tekstilaffald.

Når den fyldte pose er lukket med knude eller strips, skal den sættes ud til skel, så skraldemændene kan se den.

Sæt posen sammen med din rest-/biobeholder på den tømmedag, hvor der ikke også indsamles pap/papir og glas/metal.

Poserne med tekstilaffald bliver indsamlet af skraldemanden hver 4 uge i fast turnus. 

- Når din ejendom er tilknyttet en affaldsø​ -

Dit tekstilaffald fra sommerhusområderne på Langeland skal afleveres på genbrugspladsen i en af de udleverede poser til tekstilaffald. Sørg venligst for, at lukke posen grundigt.

I Rudkøbing Indre by vil der stå en container til tekstilaffald på den affaldsø, som du plejer at benytte til dit husholdningsaffald.

--- --- ---

Hvis du bor i etageejendom eller boligkompleks, hvor du deler affaldsløsning med dine naboer, skal tekstilaffaldet afleveres til skraldemanden samme sted, som dit almindelige husholdningsaffald. 

Hvad sker der med tekstilaffaldet?

Indsamling af tekstilaffald skal bidrage til, at flere genanvendelige fibertyper finsorteres og oparbejdes til nye genanvendte råvarer som f.eks. isoleringsmateriale, i stedet for at ende til forbrænding. Behandlingsløsningen kan også håndtere eventuelle genbrugsegnede tekstiler i tekstilaffaldet.

Tekstilaffald er en ny affaldstype i 2023, og derfor har vi endnu ikke tal for indsamlede mængder, klimaeffekten eller genanvendelsesprocenten.

Tekstilaffald

i EU og i Danmark

I 2025 skal alle lande i EU sørge for, at tøj- og tekstilaffald sorteres og indsamles.

Det danske Folketing har besluttet, at danske husholdninger skal begynde senest 1. juli 2023.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk