​Vand

Langeland Forsyning A/S leverer gennem drikkevandsselskabet Langeland Vand ApS drikkevand til ca. 7.800 husstande og virksomheder i Langeland Kommune.

Samlet leveres der årligt ca. 780.000 m³ (2017) vand til forbrugerne.

Langeland Vand ApS' anlæg til drikkevand omfatter Lejbølle Vandværk, Hesselbjerg Vandværk, Tryggelev Vandværk, 6 trykforøgerstationer, to højdebeholdere og et vandtårn samt i alt ca. 340 km distributions-vandledninger.

Vandværker og ledningsanlæg tilses dagligt af Langeland Forsyning A/S's driftspersonale.

I den første uge hvert år indsamler vi aflæsningstal fra vandmåleren. Aflæsningstallet danner baggrund for din årsopgørelse. Vandmåleren kan fjernaflæses, og du skal derfor ikke selv aflæse og indsende aflæsningstallet. Vi klarer det hele for dig.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om vandtakster, vandforsyning eller andre spørgsmål om vand, er du velkommen til at kontakte administrationen på telefon 6351 6800 eller på mail post@langeland-forsyning.dk

I akutte situationer - f.eks. ved et brud - kan du også uden for normal åbningstid ringe på telefon 6351 6800 - der er viderestilling til vagten.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk