Spildevandsplan

Det er Langeland Kommune der udarbejder spildevandsplanen for Kommunen. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Kommunen.

Planen er gældende for perioden 2018-2025


Følgende elementer er beskrevet i spildevandsplanen.

  • Målsætninger for håndteringen af spildevandet.
  • Renseanlæg.
  • Kloaksystem og kloakfornyelse.
  • Kortdel og skemadel m. eksisterende og planlagte kloakoplande
  • Slamhåndtering.
  • Spildevandsrensning i det åbne land.
  • Kortdel og skemadel med udpegning af områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning
  • Administrative forhold
  • Budget- og tidsplan for anlægsprojekter.

På kommunens hjemmeside kan du læse mere om planen og se spildevandsplanen.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk