Din affaldsordning - Indsamling af husholdningsaffald

Langeland Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af affald fra de private husholdninger.

Der er følgende ordninger:

 • Indsamling af dagrenovation (bio- og restaffald) med tømmeinterval ​hver 14. dag
 • Indsamling af genanvendeligt affald (genbrugsbeholder med pap/papir og glas/metal) med tømmeinterval hver 4. uge
 • Miljøkassen, som kan stilles frem sammen med genbrugsbeholderen eller byttes på genbrugspladsen i Rudkøbing.
 • Batteriordning, på låget af din dagrenovationsbeholder.
 • Affaldsøer i sommerhusområder og i Rudkøbing Indre by.

Det affald, som du ikke får indsamlet ved din ejendom - f.eks. haveaffald, store papkasser eller hårde hvidevarer - kan du køre til en af de 3 genbrugspladser eller 3 containerpladser i kommunen.

Få besked inden vi henter dit affald

Hent appen 'Mit Affald - Langeland' og tilmeld din adresse i appen.

Så kan du få en notifikation dagen før vi henter dit affald.

Hent appen her.

​​

​Kørte vi forbi din husstand?​

Blev du snydt for tømning af din affaldsbeholder? ​

- Så ring til os på 20 58 51 43​​.

Dagrenovation

(bio- og restaffald)

Dagrenovation skal sorteres til enten bioaffald (madaffald) eller til restaffald.

De fleste har en 2-delt beholder str. 240 liter, men man kan også have 2 beholdere til hhv. bioaffald og restaffald. Har man 2 beholdere, så skal begge beholdere køres frem til tømning samme dag.

Tømmes hver 2. uge

Se din tømningskalender her

Genbrugsbeholder

(pap/papir og glas/metal)

Når din pap/papir-beholder får monteret skillevæg skifter den samtidig navn til ’Genbrugsbeholder’, og kan fremover også benyttes til at aflevere glas og metal.

Genbrugsbeholderen indeholder 2 rum – ét til pap/papir og ét til glas/metal.

Tømmes hver 4. uge

​Læs om Genbrugsbeholderen

Batterier

​Brugte batterier kan du nemt komme af med ved at samle alle batterierne i en klar plastpose, og lægge posen ovenpå låget af din affaldsbeholder.

Så tager skraldemændene posen med, når de tømmer affald hos dig næste gang.

Læs om batteriindsamling

Miljøkasse (farligt affald)

Du kan med fordel bruge den røde miljøkasse, hvis du har farligt affald.

Den fyldte Miljøkasse kan stilles frem sammen med genbrugsbeholderen til tømning. Så bliver en ombyttet til en tom Miljøkasse. Du kan også selv ombytte Miljøkassen på Rudkøbing Genbrugsplads.​

Læs om farligt affald og den røde miljøkasse

Regler for affaldsbeholderne​

Det er vigtigt, at din affaldsbeholder er placeret rigtigt, og at låget er lukket på tømningsdagen for, at den bliver tømt.

Skraldemanden tømmer mange affaldsbeholdere hver dag. Derfor har Arbejdstilsynet opstillet nogle regler, der skal sikre et bedre arbejdsmiljø, når der tømmes affaldsbeholdere. Følgende skal være opfyldt for, at dine affaldsbeholdere bliver tømt:

 • Låget på affaldsbeholderen skal være lukket
 • Beholderen skal stå med hjulene vendt udad så den er lettest muligt at flytte (hjulene må ikke vende ind mod mur/hæk)

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan du stiller din beholder, når den køres frem til skel eller vej. Beholderen skal være let tilgængelig og lige til at vippe, så den kan køres til renovationsbilen til tømning.

Har du etableret en standplads til dine affaldsbeholdere, så skal beholderne også her placeres, så de let kan vippes væk fra muren/læhegn/hækken.

​Hvilken affaldsbeholder?

​På Langeland ejer husstanden selv sin affaldsbeholder, og kan vælge imellem følgende størrelser:

 • ​140 liters plastbeholder på hjul (min. 2 stk.)
 • 240 liters plastbeholder på hjul (evt. 2-delt)
 • 500 liters container på hjul
 • 770 liters container på hjul

​​

Alle boligenheder i Langeland Kommune skal være tilmeldt den kommunale ordning med en kapacitet på minimum 2 x 240 liter.​

Dit affald er fyldt med ressourcer

Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet.

Derfor er målet, at Langeland Kommune skal indsamle 50% til genbrug af alt husholdningsaffald i år 2022.

Ressourcer frem for affald
I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk.

Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan
genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det kan blive en genanvendelig ressource.

Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark.

Det svarer til, at hver dansker smider ca. 2½ tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.​

Vi har også brug for din hjælp

En omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Langeland Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det vores opgave, at hjælpe dig med at bortskaffe dit sorterede affald. Og vi er overbeviste om, at Langeland Kommune kan nå i mål, når blot vi hjælper hinanden.

Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet.​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk