Spildevandet i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land

Langeland Kommunes spildevandsplan indeholder en oversigt over ejendomme, der udleder spildevand til områder, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Hvis din ejendom ligger i et af disse områder, vil du modtage et varsel om påbud om forbedret spildevandsrensning fra Langeland Kommune.

Når du modtager påbuddet modtager du et tilbud om kontraktligt medlemskab af Langeland Spildevand ApS. Hvis du vælger denne mulighed betaler, og etablerer Langeland Forsyning et spildevandsanlæg til den forbedrede spildevandsrensning på din ejendom. Langeland Forsyning tager sig også af driften af renseanlægget samt tømning af bundfældningstanken.

Hvis du vælger kontraktlig medlemskab skal du betale et tilslutningsbidrag på kr. 37.335,92 inkl, moms(2018 priser), bidraget betales når kontrakten indgås. Derudover skal du betale vandafledningsbidrag for spildevandet, hvilket afhænger af dit vandforbrug, samt et årligt fast bidrag, prisen fremgår af takstblad for spildevand. Du kan se taksterne her.


​Hvis du vil vide om din ejendom ligger i de udpegede områder, samt om hvilket anlæg du kan etablere på din grund skal du kontakte langeland Kommune tlf. 6351 6000. Du kan også læse mere om det åbne land samt se kommunens spildevandsplan på kommunens hjemmeside www.langelandkommune.dk

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk