Afsluttede projekter

Ristingevej og Hesselbjerg By​ - Separatkloakering - Udført uge 42/2020 til uge 42/2021

Baggrund for projektet.

Projektet omhandler separatkloakering af 72 ejendomme på Ristingevej i Humble syd og i Hesselbjerg By.


Områderne er i dag fælleskloakeret. Dvs. at regn- og overfladevand ledes i samme kloakledning.

Kloakledningerne - Hvordan ser de ud i dag?
Vi har sendt kameraet igennem kloakledningerne, og ved den lejlighed konstateret, at ledningerne er i meget dårlig stand.

Derudover er der koblet mange markdræn på ledningerne, og det er et problem når der føres store mængder af 'uvedkommende vand' i kloakledningerne, fordi det ledes til rensning på renseanlægget.

Vand fra markdræn belaster renseanlægget unødigt.

På Langeland Forsynings renseanlæg renses der hvert år ca. 3. mio m³ spildevand, men kun ca. 600.000 m³ kommer fra husholdningerne. Resten er regn- og overfladevand samt uvedkommende vand fra markdræn og fejltilkoblinger.


Når det regner kraftigt, så kan belastningen fra regnskyllene overstige ledningernes vandføringsevne, og herved aflastes det opblandede spildevand via overløbsbygværker til vandmiljøet.

Så derfor er der 2 rigtig gode grunde til at opstarte projektet med separatkloakering på Ristingevej og i Hesselbjerg By.​

Projekt Ristingevej:

Entreprenør Alf Jensen A/S starter gravearbejdet på Ristingevej i uge 42/2020.

Gravearbejdet vil have indflydelse på trafikken på strækningen fra Præstemarken til det kryds, hvor Ristingevej deler sig - se den blå stiplede linje på tegningen herunder.

Følg venligst skiltningen på strækningen i den periode, hvor gravearbejdet pågår.

Vi forventer, at hele projekt Ristingevej er færdig i uge 15/2021.

ristingevej_02

Projekt Hesselbjerg:

​​Entreprenør Arthur Pedersen starter gravearbejdet i uge 16/2021.

Gravearbejdet vil have indflydelse på trafikken på strækningen, som er markeret på kortet herunder.

Følg venligst skiltningen på strækningen i den periode, hvor gravearbejdet pågår.

Vi forventer, at hele projekt Hesselbjerg er færdig i uge 42/2021.​​

hesselbjerg projekt

Projektbeskrivelse
Det er i Langeland Kommunes spildevandsplan vedtaget at områderne skal separatkloakeres.

Ved separatkloakering etableres der to ledninger: én til spildevand og én til regn- og overfladevand. Spildevandet føres til rensning på renseanlægget, og regnvandet ledes til recipient.


Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik.

Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Projektet er inddelt i 2 projekter:

1) Projekt Ristingevej

Entreprenør: Alf Jensen A/S

Projektet opstartes i oktober 2020.

2) Projekt Hesselbjerg By

​Entreprenør: Arthur Pedersen

Projektet udføres fra uge 16 til uge 42 i 2021.


Projektleder på Langeland Forsyning

Peter Østergaard, 63 51 68 31.​

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk