DMS (N,N-dimethylsulfamid)


Langeland Forsyning følger udviklingen i indholdet af DMS ved Hesselbjerg Vandværk

Opdateret oktober 2019

Der blev i 2018 udtaget prøver til analyse for DMS (N.N-dimethylsulfamid) i vandet fra Langeland forsynings vandværker og boringer. Resultatet af undersøgelserne i 2018 viste, at der ikke kunne konstateres DMS i Lejbølle og Tryggelev vandværk. 

Der blev i Hesselbjerg Vandværk ikke målt indhold af DMS i vandværket, men stoffet blev konstateret i en boring (Boring 5), der ikke benyttes til indvinding. 

På baggrund af undersøgelserne i 2018 blev det besluttet, at følge udviklingen af indholdet af DMS i boringerne ved Hesselbjerg nøjere  end de lovmæssige kontroller. Der vil derfor to gange årligt blive udtaget vandprøver fra boringerne til analyse for DMS.

Resultat af analyserne

​Resultatet af analyserne fra vandet ved boringerne knyttet til Hesselbjerg Vandværk ses i nedenstående tabel. det skal bemærkes, at boring 5 ikke benyttes som indvindingsboring. 

​​

Fortsat overvågning

Langeland Forsyning vil fortsætte med at analysere for  DMS for at sikre, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, overholder alle grænseværdier.​

Hvad er DMS?

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. DMS er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007, hvor det blev anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien.

​​

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på post@Langeland-forsyning.dk eller telefon: 6351 6800.

​​

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk