Aktuelle projekter

Her på siden kan du se hvilke større anlægsprojekter Langeland Forsyning er i gang med.​

Projekter i 2020

Separatkloakering  af Humble Syd og Hesselbjerg By

Baggrund for projektet
Projektet omhandler separatkloakering af 72 ejendomme på Ristingevej i Humble syd og i Hesselbjerg By.
Områderne er i dag fælleskloakeret, dvs. regn- og overfladevand ledes i samme kloakledning.
Langeland Forsyning har fået tv-inspiceret kloakledningerne, og det er konstateret at ledningerne er i meget dårlig stand, der er desuden koblet mange markdræn på ledningerne. Det er et problem med det meget uvedkommende vand, der tilføres ledningerne, da dette markvand ledes til rensning på renseanlægget, og derfor belaster anlægget unødigt. På Langeland Forsynings renseanlæg renses der hvert år ca. 3. Mio m3 spildevand, men kun ca. 600.000 m3 kommer fra husholdningerne, resten er regn- og overfladevand samt uvedkommende vand fra markdræn og fejltilkoblinger.
Når det regner kraftigt, så kan belastningen fra regnskyllene overstige ledningernes vandføringsevne og herved aflastes det opblandede spildevand via overløbsbygværker til vandmiljøet.

Projektbeskrivelse
Det er i Langeland Kommunes spildevandsplan vedtaget at områderne skal separatkloakeres. Ved separatkloakering etableres der to ledninger en til spildevand og en til regn- og overfladevand. Spildevandet føres til rensning på renseanlægget og regnvandet ledes til recipient.

Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik. Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Tidsplan
Projektet skal udføres i 2020. Projektet har endnu ikke været i udbud.
Projektleder på opgaven Peter Østergaard 63 51 68 31.

Kirkegaardsvej – renovering og separatkloakering

Baggrund for projektet.
​Fortovet forsvandt under Bent – sådan lød overskriften i Fyns Amts avis i starten af marts i år. Den gamle kloakledning på Kirkegaardsvej kollapsede, og der opstod et kæmpe hul i fortovet og i vejen. Heldigvis skete der ikke noget med Bent. Det viste sig, at den gamle lerledning var revnet flere steder og materiale fra vejopbygningen var igennem mange år løbet ned igennem revnerne og videre med kloakken, derved var vejen blevet udhulet.
Ved en nøjere gennemgang af hele kloakledningen på Kirkegaardsvej har det vist sig, at ledningen generelt er i meget dårlig stand. Langeland Forsyning har derfor valgt at udskifte de rørstykker, som er meget dårlige, og besluttet at renovere hele ledningsstrækket på Kirkegaardsvej.

Projektbeskrivelse
I spildevandsplanen er området udlagt til separatkloakering. Separatkloakeringen skulle først være udført i næste planperiode efter 2026. Langeland Forsyning har pga. ledningens tilstand valgt at fremrykke projektet til i år. Den gamle ledning strømpeforres og der etableres en ny regnvandsledning til vej- og tagvand.

Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik. Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Tidsplan
Projektet skal udføres i 2020. Projektet har endnu ikke været i udbud.
Projektleder på opgaven Søren Aggerholm Larsen 63 51 68 32

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk