Aktuelle projekter - i 2020 og 2021

Ud over den daglige drift og vedligehold på vores anlæg, arbejder vi hver dag med en række større projekter.

Lige nu arbejder vi med nedenstående.

Kirkegaardsvej / Rue / Voldstien – Renovering og separatkloakering

Opdateret: maj 2021

Baggrund for projektet.

Det var slet ikke en del af planlægningen af projekter i 2020, at Langeland Forsyning skulle have speciel fokus på kloakledningerne under Kirkegaardsvej i Rudkøbing. Men det blev pludselig meget klart, at vi skulle sætte ind med en hurtig indsats, da der opstod et jordfaldshul på Kirkegaardsvej den 29. februar 2020. Jordfaldshullet lå midt i vejen, og en del af fortovet var ligeledes undermineret. Det hele skyldtes en kombination af en kollapset kloakledning 4 meter under gadeniveau og de store mængder regn vi har fået henover vinteren.

Fyns Amts Avis skrev den 2. marts 2020 en artikel om jordfaldshullet og hvordan det blev fundet. Bent, som bor i området, faldt pludselig igennem fortovet og sad fast mellem fliserne. Heldigvis skete der ikke noget alvorligt med Bent.

Undersøgelse af kloakledningens stand.

I forlængelse af reparationen af den kollapsede kloakledning har vi foretaget undersøgelser af et længere stykke af samme kloakledning. Undersøgelserne viser, at der desværre er flere kritiske steder på kloakledningen.

Nyt separeringsprojekt

Langeland Forsyning har derfor valgt at udskifte de rørstykker, som er meget dårlige, og besluttet at renovere hele ledningsstrækket på Kirkegaardsvej. Se projektbeskrivelsen til højre.
​Da det først var planlagt at foretage separering af området i den næste planperiode, så er der blevet udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen 2018-2025, som fremrykker separatkloakeringen til 2021. Tillægget kommer i høring indtil d. 6. juli 2021 - du kan se tillægget på Langeland kommunens hjemmeside, de berørte borgere får direkte besked.

​​​


Projektbeskrivelse:

Separatkloakering

I spildevandsplanen er området udlagt til separatkloakering. Separatkloakeringen skulle først være udført i næste planperiode efter 2026. Langeland Forsyning har pga. ledningens tilstand valgt at fremrykke projektet til i 2021.

Den gamle ledning strømpeforres og der etableres en ny regnvandsledning til vej- og tagvand.

Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik.

Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Tidsplan
Projektet skal udføres i 2021.

Projektet har endnu ikke været i udbud.


Projektleder på Langeland Forsyning

Søren Aggerholm Larsen, 63 51 68 32

​​

​​

Ristingevej og Hesselbjerg By​ - Separatkloakering

Opdateret: oktober 2020

Baggrund for projektet.
Projektet omhandler separatkloakering af 72 ejendomme på Ristingevej i Humble syd og i Hesselbjerg By.


Områderne er i dag fælleskloakeret. Dvs. at regn- og overfladevand ledes i samme kloakledning.

Kloakledningerne - Hvordan ser de ud i dag?
Vi har sendt kameraet igennem kloakledningerne, og ved den lejlighed konstateret, at ledningerne er i meget dårlig stand.

Derudover er der koblet mange markdræn på ledningerne, og det er et problem når der føres store mængder af 'uvedkommende vand' i kloakledningerne, fordi det ledes til rensning på renseanlægget.

Vand fra markdræn belaster renseanlægget unødigt.

På Langeland Forsynings renseanlæg renses der hvert år ca. 3. mio m³ spildevand, men kun ca. 600.000 m³ kommer fra husholdningerne. Resten er regn- og overfladevand samt uvedkommende vand fra markdræn og fejltilkoblinger.


Når det regner kraftigt, så kan belastningen fra regnskyllene overstige ledningernes vandføringsevne, og herved aflastes det opblandede spildevand via overløbsbygværker til vandmiljøet.

Så derfor er der 2 rigtig gode grunde til at opstarte projektet med separatkloakering på Ristingevej og i Hesselbjerg By.​

Projekt Ristingevej:

Entreprenør Alf Jensen A/S starter gravearbejdet på Ristingevej i uge 42/2020.

Gravearbejdet vil have indflydelse på trafikken på strækningen fra Præstemarken til det kryds, hvor Ristingevej deler sig - se den blå stiplede linje på tegningen herunder.

Følg venligst skiltningen på strækningen i den periode, hvor gravearbejdet pågår.

Vi forventer, at hele projekt Ristingevej er færdig i uge 15/2021.

ristingevej_02

Projekt Hesselbjerg:

​​Entreprenør Arthur Pedersen starter gravearbejdet i uge 16/2021.

Gravearbejdet vil have indflydelse på trafikken på strækningen, som er markeret på kortet herunder. 

Følg venligst skiltningen på strækningen i den periode, hvor gravearbejdet pågår.

Vi forventer, at hele projekt Hesselbjerg er færdig i uge 42/2021.

hesselbjerg projekt


Projektbeskrivelse
Det er i Langeland Kommunes spildevandsplan vedtaget at områderne skal separatkloakeres.

Ved separatkloakering etableres der to ledninger: én til spildevand og én til regn- og overfladevand. Spildevandet føres til rensning på renseanlægget, og regnvandet ledes til recipient.


Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik.

Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Projektet er inddelt i 2 projekter:

1) Projekt Ristingevej

Entreprenør: Alf Jensen A/S

Projektet opstartes i oktober 2020.

2) Projekt Hesselbjerg By

​Entreprenør: Arthur Pedersen

Projektet udføres fra uge 16 til uge 42 i 2021.


Projektleder på Langeland Forsyning

Peter Østergaard, 63 51 68 31.​

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk