Aktuelle projekter

Ud over den daglige drift og vedligehold på vores anlæg, arbejder vi hver dag med en række større projekter.

Lige nu arbejder vi bl.a. med følgende projekter.

Projekt: TV-inspektion og strømpeforing af kloakledninger - Rudkøbing

Opdateret: 11. april 2024

Kirkegaardsvej, Rue, Rue Villavej og Brogade i Rudkøbing:

Der udføres højtryksspuling af den offentlige kloak i ovennævnte områder.

Projektet starter op i uge 16/2024.

VIGTIG INFORMATION

FRA PER AARSLEFF:

Vær opmærksom på disse forhold, mens arbejdet med højtryksspuling står på

Herefter udføres strømpeforing af overgangsprofiler i hovedkloakken.

​Der foretages løbende TV-inspektion af kloakledningerne, både som forberedelse til strømpeforingen og som kontrol af arbejdet efterfølgende.

Når vi arbejder i området, kan der i perioder være:

 • Områder der er gravet op
 • Støv, støj og jord på vejen
 • Omkørsel pga. lukkede vejstrækninger
 • Perioder med begrænset adgang til hoveddør/indkørsel samt ikke mulighed for parkering på vejareal ved egen bolig.
 • Perioder hvor den normale afhentning af dagrenovationen håndteres på anden vis.

Projektbeskrivelse

Strømpeforing i kloakledning.

​​​

​Projektperiode:

Arbejdet vil stå på

fra 16. april 2024 til 10. maj 2024

i tidsrummet 7:00 til 19:00.

Entreprenør

Per Aarsleff

Kontaktperson:

Entrepriseleder Thorge Mönnich

Tlf.: 51568504


Projektleder på Langeland Forsyning

Søren Aggerholm Larsen

Tlf.: 63 51 68 32

Mail: sla@langeland-forsyning.dk​

Projekt: Nyt regnvandssystem - Vinkældergade/Havnegade, Rudkøbing

Opdateret: 21. december 2023

Baggrund for projektet.

​Som sidste etape i en delvis separering af regnvandsafledningen i området, gennemfører Langeland Forsyning fra midten af oktober til starten af det nye år 2024, anlægsarbejder fra Ramsherred/Vinkældergade via Havnegade til havnebassin.

Hvad betyder det for grundejer?

Arbejderne er alene en opdatering af Langeland Forsynings afløbssystem, og vil ikke kræve noget af den enkelte grundejer.

Projektets omfang.

Der er p.t. fælleskloakeret i Vinkældergade og Havnegade, og der skal fremover etableres et nyt regnvandssystem.

Det nye regnvandssystem skal tilledes så meget regnvand fra området som muligt, både fra de private tagflader der har tagbrønde mod gaden samt fra vejarealer. Der vil generelt blive foretaget omkobling af stikledninger fra tagvand fra den side af huset, der vender ud mod det nye regnvandssystem.

havnegade_01

​fig. 1 - Oversigt over projekt for etablering af nyt regnvandssystem inkl. tidsplan

Projektbeskrivelse

Etablering af nyt regnvandssystem.

​​

​Projektperiode:

Arbejdet vil stå på fra oktober 2023

til starten af 2024.

Entreprenør

Alf Jensen


Projektleder på Langeland Forsyning

Søren Aggerholm Larsen

Tlf.: 63 51 68 32

Mail: sla@langeland-forsyning.dk

Når vi graver, kan der i perioder være:

 • Områder der er gravet op
 • Støv, støj og jord på vejen
 • Omkørsler
 • Perioder med begrænset adgang til hoveddør/indkørsel samt ikke mulighed for parkering på vejareal ved egen bolig.
 • Perioder hvor den normale afhentning af dagrenovationen håndteres på anden vis.
 • Perioder hvor den enkelte grundejer skal aflevere runddelte affaldsposer i en til lejligheden opstillet affaldscontainer – Der omdeles yderligere information herom.

Vær desuden opmærksom på, at der kan forekomme rystelser som følge af komprimering i forbindelse med anlæg af de nye ledninger.

Det anbefales, at beboere tager nødvendige forbeholdsregler. Det kan f.eks. være at nedtage/beskytte skrøbelige ting, som vil kunne tage skade som følge af rystelserne.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk