Aktuelle projekter - i 2023

Ud over den daglige drift og vedligehold på vores anlæg, arbejder vi hver dag med en række større projekter.

Lige nu arbejder vi med nedenstående.

Projekt: Kloakprojekt på Brandsbyvej

Opdateret: Januar 2023

Baggrund for projektet.

Der bliver etableret en ny spildevandsledning.

Projektets omfang.

​Der vil i forbindelse med etableringen af spildevandsledningen ske udgravning i nærheden af de ejendomme, som ligger i området markeret med gult.

projekt i brandsby_01

De berørte ejendomme er blevet orienteret direkte i henhold til Byggelovens §12. 

I forbindelse med arbejdet vil der blive foretaget opgravning i en dybde på op til ca. 3,0 m under terræn ved sætning af pumpestationer/brønde og ca. 2 m under terræn ved etablering af nye ledninger. ​

Projektbeskrivelse

Etablering af ny spildevandsledning på Brandsbyvej

​​

​Projektperiode:

Arbejdet vil forløbe indtil 5. april 2023

Entreprenør

Langelands Kloakservice

v/ Erik Voigt-Petersen

Tlf.: 20 32 03 14


Projektleder på Langeland Forsyning

Peter Østergaard

Tlf.: 23 39 36 87

Mail: peo@langeland-forsyning.dk

​​

Projekt: Renovering af Ramsherred, Rudkøbing

Opdateret: Februar 2022

Baggrund for projektet.

Langeland Kommune udfører i samarbejde med forsyningerne Langeland Spildevand, Langeland Vand, Midtlangeland Fjernvarme og LEF et fællesprojekt for renovering af Ramsherred.

Projektets omfang.

Projektet udføres i 3 etaper. Etape 1 strækningen mellem Strandgade og Vinkældergade er udført i 2021

Anden etape er strækket mellem Brogade og Vinkældergade. Arbejdet vil omfatte hele gaden, der vil blive gravet op, nye forsyningsledninger nedlagt og ny vejkasse. Anden etape opstartes i foråret 2022.

I forbindelse med projektets afslutning vil der blive etableret ny belægning. Den nye belægning i Ramsherred bliver brosten med bodursten og vandrende.

OBS: I anlægsperioden vil hele vejstykket i etape 2 blive spærret for gennemkørsel.​

ramsherred_2

Projektbeskrivelse

​Renovering af vand- og spildevandsledninger i Ramsherred.

​​

Tidsplan for etape 2 af 3

Projektperiode: 

Forår/sommer 2022

Entreprenør

Alf Jensen A/S


Projektleder på Langeland Forsyning

Søren Aggerholm Larsen

Tlf.: 63 51 68 32

Mail: sla@langeland-forsyning.dk

​​

Projekt: Kirkegaardsvej / Rue / Voldstien – Renovering og separatkloakering

Opdateret: februar 2022

Baggrund for projektet.

Det var slet ikke en del af planlægningen af projekter i 2020, at Langeland Forsyning skulle have speciel fokus på kloakledningerne under Kirkegaardsvej i Rudkøbing. Men det blev pludselig meget klart, at vi skulle sætte ind med en hurtig indsats, da der opstod et jordfaldshul på Kirkegaardsvej den 29. februar 2020. Jordfaldshullet lå midt i vejen, og en del af fortovet var ligeledes undermineret. Det hele skyldtes en kombination af en kollapset kloakledning 4 meter under gadeniveau og de store mængder regn vi har fået henover vinteren.

Fyns Amts Avis skrev den 2. marts 2020 en artikel om jordfaldshullet og hvordan det blev fundet. Bent, som bor i området, faldt pludselig igennem fortovet og sad fast mellem fliserne. Heldigvis skete der ikke noget alvorligt med Bent.

Undersøgelse af kloakledningens stand.

I forlængelse af reparationen af den kollapsede kloakledning har vi foretaget undersøgelser af et længere stykke af samme kloakledning. Undersøgelserne viser, at der desværre er flere kritiske steder på kloakledningen.

Nyt separeringsprojekt

Langeland Forsyning har derfor valgt at udskifte de rørstykker, som er meget dårlige, og besluttet at renovere hele ledningsstrækket på Kirkegaardsvej. Se projektbeskrivelsen til højre.
​Da det først var planlagt at foretage separering af området i den næste planperiode, så er der blevet udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen 2018-2025, som fremrykker separatkloakeringen af Strandbakken, Kirkegaardsvej og del af Rue  til 2022. Tillægget kan ses her.

​​​


Projektbeskrivelse:

Separatkloakering

I spildevandsplanen er området udlagt til separatkloakering. Separatkloakeringen skulle først være udført i næste planperiode efter 2026. 

Langeland Forsyning har pga. ledningens tilstand valgt at fremrykke projektet til i 2022.

Den gamle ledning strømpefores og der etableres en ny regnvandsledning til vej- og tagvand.

Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik.

Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Tidsplan
Projektet opstartes i foråret 2022.

Projektet har endnu ikke været i udbud.


Projektleder på Langeland Forsyning

Søren Aggerholm Larsen, 63 51 68 32

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk