Aktuelle projekter - i 2020

Ud over den daglige drift og vedligehold på vores anlæg, arbejder vi hver dag med en række større projekter.

Lige nu arbejder vi med nedenstående.

Kirkegaardsvej / Rue / Voldstien – Renovering og separatkloakering

Opdateret: september 2020

Baggrund for projektet.

Det var slet ikke en del af planlægningen af projekter i 2020, at Langeland Forsyning skulle have speciel fokus på kloakledningerne under Kirkegaardsvej i Rudkøbing. Men det blev pludselig meget klart, at vi skulle sætte ind med en hurtig indsats, da der opstod et jordfaldshul på Kirkegaardsvej den 29. februar 2020. Jordfaldshullet lå midt i vejen, og en del af fortovet var ligeledes undermineret. Det hele skyldtes en kombination af en kollapset kloakledning 4 meter under gadeniveau og de store mængder regn vi har fået henover vinteren.

Fyns Amts Avis skrev den 2. marts 2020 en artikel om jordfaldshullet og hvordan det blev fundet. Bent, som bor i området, faldt pludselig igennem fortovet og sad fast mellem fliserne. Heldigvis skete der ikke noget alvorligt med Bent.

Undersøgelse af kloakledningens stand.

I forlængelse af reparationen af den kollapsede kloakledning har vi foretaget undersøgelser af et længere stykke af samme kloakledning. Undersøgelserne viser, at der desværre er flere kritiske steder på kloakledningen.

Langeland Forsyning har derfor valgt at udskifte de rørstykker, som er meget dårlige, og besluttet at renovere hele ledningsstrækket på Kirkegaardsvej. Se projektbeskrivelsen til højre.

Nu graver vi på Kirkegaardsvej og på Rue.

For at sikre os imod endnu et akut rørbrud, er det i slutning af marts og starten af april nødvendigt at foretage opgravning i vejen foran følgende adresser: Kirkegaardsvej 1, Kirkegaardsvej 9 og Rue 37A. Gravearbejdet vil medføre, at der periodevist er spærret for gennemkørsel på Rue og Kirkegaardsvej i de kommende uger. Det konkrete vejstykke, som afspærres, vil fremgå af skiltning på vejen.

Vejen vil i første omgang blive retableret med knust beton. Det endelige asfaltarbejde vil finde sted så snart vi har klarhed over renovering af hele ledningsstrækningen på Kirkegaardsvej.

...og hvordan hænger det sammen med gravearbejdet på Voldstien?

Vi vidste, at kloakledningerne under Voldstien var samme alder som dem under Kirkegaardsvej, så derfor sendte vi kloak TV igennem ledningerne på Voldstien for at blive opdateret på ledningens stand. Billederne viste, at ledningen havde huller flere steder.

Så derfor er entreprenør Alf Jensen i gang med at udskifte 17 meter defekt kloakledning og 2 tilhørende brønde. Arbejdet udføres primo april.

Vi takker beboerne i området for forståelse for nødvendigheden af arbejdet.

Spørgsmål vedr. opgravningerne i marts/april kan rettes til Benny Lai Pedersen, Driftsleder Spildevand, på telefon 63 51 68 60.

​​​


Projektbeskrivelse:

Separatkloakering

I spildevandsplanen er området udlagt til separatkloakering. Separatkloakeringen skulle først være udført i næste planperiode efter 2026. Langeland Forsyning har pga. ledningens tilstand valgt at fremrykke projektet til i år.

Den gamle ledning strømpeforres og der etableres en ny regnvandsledning til vej- og tagvand.

Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik.

Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Tidsplan
Projektet skal udføres i 2021.

Projektet har endnu ikke været i udbud.


Projektleder på Langeland Forsyning

Søren Aggerholm Larsen, 63 51 68 32

​​

​​

Ristingevej og Hesselbjerg By​ - Separatkloakering

Opdateret: oktober 2020

Baggrund for projektet.
Projektet omhandler separatkloakering af 72 ejendomme på Ristingevej i Humble syd og i Hesselbjerg By.


Områderne er i dag fælleskloakeret. Dvs. at regn- og overfladevand ledes i samme kloakledning.

Kloakledningerne - Hvordan ser de ud i dag?
Vi har sendt kameraet igennem kloakledningerne, og ved den lejlighed konstateret, at ledningerne er i meget dårlig stand.

Derudover er der koblet mange markdræn på ledningerne, og det er et problem når der føres store mængder af 'uvedkommende vand' i kloakledningerne, fordi det ledes til rensning på renseanlægget.

Vand fra markdræn belaster renseanlægget unødigt.

På Langeland Forsynings renseanlæg renses der hvert år ca. 3. mio m³ spildevand, men kun ca. 600.000 m³ kommer fra husholdningerne. Resten er regn- og overfladevand samt uvedkommende vand fra markdræn og fejltilkoblinger.


Når det regner kraftigt, så kan belastningen fra regnskyllene overstige ledningernes vandføringsevne, og herved aflastes det opblandede spildevand via overløbsbygværker til vandmiljøet.

Så derfor er der 2 rigtig gode grunde til at opstarte projektet med separatkloakering på Ristingevej og i Hesselbjerg By.​

Projekt Ristingevej - Trafikmeddelelse:

Entreprenør Alf Jensen A/S starter gravearbejdet på Ristingevej i uge 42/2020.

Gravearbejdet vil have indflydelse på trafikken på strækningen fra Præstemarken til det kryds, hvor Ristingevej deler sig - se den blå stiplede linje på tegningen herunder.

Følg venligst skiltningen på strækningen i den periode, hvor gravearbejdet pågår.

Vi forventer, at hele projekt Ristingevej er færdig i uge 15/2021.

ristingevej_02

Projekt Hesselbjergvej:

​​Projektet har endnu ikke været i udbud.

Projektbeskrivelse
Det er i Langeland Kommunes spildevandsplan vedtaget at områderne skal separatkloakeres.

Ved separatkloakering etableres der to ledninger: én til spildevand og én til regn- og overfladevand. Spildevandet føres til rensning på renseanlægget, og regnvandet ledes til recipient.


Hvad betyder det for grundejerne?
Når projektet er udført, vil alle grundejere i projektområdet blive pålagt at foretage separering på egen grund hen til de nye stik.

Alle berørte grundejere vil få direkte besked om dette.

Projektet er inddelt i 2 projekter:

1) Projekt Ristingevej

Entreprenør: Alf Jensen A/S

Projektet opstartes i oktober 2020.

2) Projekt Hesselbjerg By

​Projektet har endnu ikke været i udbud.

Projektet udføres i 2021.


Projektleder på Langeland Forsyning

Peter Østergaard, 63 51 68 31.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk