PFAS

De tre vandværker, som Langeland Forsyning leverer vand fra, leverer vand uden PFAS-forbindelser.

10. august 2022.

Vandet er blevet undersøgt for de 12 PFAS-forbindelser:

- Perflourbutansulfonsyre

- Perflourbutansyre

- Perflourdecansyre

- Perflourheptansyre

- Perflourhexansulfonsyre

- Perflourhexansyre

- Perflournonansyre

- Perflouroktansulfonamid

- Perflouroktansulfonsyre

- Perflouroktansyre

- Perflourpentansyre

- 1H,1H,2H,2H-Perflouructansulfonsyre.

​Hesselbjerg Vandværk

Vandet fra Hesselbjerg Vandværk er hvert år siden 2018 blevet undersøgt for PFAS forbindelser. PFAS-forbindelserne er aldrig blevet påvist over detektionsgrænsen. Det betyder, at analyselaboratoriet ikke kan detektere stofferne og dermed indeholder vandet ikke PFAS-forbindelser.

Lejbølle Vandværk

Vandet fra Lejbølleværket er hvert år siden 2018 blevet undersøgt for PFAS forbindelser. PFAS-forbindelserne er aldrig blevet påvist over detektionsgrænsen. Det betyder, at analyselaboratoriet ikke kan detektere stofferne og dermed indeholder vandet ikke PFAS-forbindelser.

Tryggelev Vandværk

Vandet fra Tryggelev Vandværk i undersøgt for PFAS-forbindelser i år 2018, 2020 og 2021. PFAS-forbindelserne er aldrig blevet påvist over detektionsgrænsen. Det betyder, at analyselaboratoriet ikke kan detektere stofferne og dermed indeholder vandet ikke PFAS-forbindelser.

Derudover er alle boringer til Tryggelev Vandværk blevet undersøgt for PFAS-forbindelser i januar 2022, fordi en af boringerne står 90 m fra en ejendom, hvor Region Syddanmark har påvist PFAS-forbindelser i jorden. Alle boringer var uden indhold af PFAS.

Vi tager løbende vandprøver

Vi holder løbende øje med PFAS-forbindelserne og næste kontrol af vandet bliver i september 2022.

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk