Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

9. september 2019

Langeland Forsyning fik udtaget prøver til analyse for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS) fra forsyningens fire vandværker og 25 boringer.

Resultat af analyserne

​Resultatet af analyserne fra vandet fra vandværkerne ses i tabel 1 og resultatet af analyserne fra vandet fra boringerne ses i tabel 2. ​

Som det fremgår af tabellerne, er stoffet CTASS ikke fundet i hverken boringerne eller i vandet på vandværkerne.

tabel ctass-okt19

ctass - tabel i boringer 2019


Fortsat overvågning

Langeland Forsyning vil fortsætte med at analysere for stoffet for at sikre, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, overholder alle grænseværdier.

Stoffet er derfor optaget på den liste af stoffer, der vil blive analyseret for fremadrettet ved de planlagte prøvetagninger af boringer og vandet fra vandværkerne.

Hvad er CTASS?

​​Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

I EU er det den 22. marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt, og anvendelsen skal derfor ophøre inden for maksimalt 18 måneder i lande, der har godkendt midler med stoffet.

Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling. Stoffet blev forbudt i 2011.

(Kilde Miljøstyrelsen)​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk