Fra boring til vandhane

Langeland Forsyning A/S driver den største af de almene vandforsyninger i Langeland Kommune.
Vandforsyningen har 3 vandværker nemlig Lejbølle Vandværk, Hesselbjerg Vandværk og Tryggelev Vandværk. Fra de 3 værker oppumpes i alt ca. 875.000 m³ vand om året.

Herudover står Langeland Forsyning A/S også for distribution af vand til Hou Plantage fra Lohals Vandværk og via trykforøgeranlæg til Tranekærområdet og til en del af Tullebølle fra Snøde-Stoense Vandværk.

Grundvandet pumpes op fra kalkforekomster og sand- og grusaflejringer i undergrunden og er af god kvalitet. Grundvandet indeholder jern, mangan, aggressiv kuldioxid, og en række andre naturligt forekommende stoffer fra vandets passage gennem jordlagene.​

Grundvandet behandles i vandværkerne, hvor det iltes og filtreres gennem sandfiltre. Herved fjernes uhensigtsmæssige stoffer som blandt andet jern, mangan og aggressiv kuldioxid. Herved får vandet det klare udseende og den gode smag, som vi gerne vil have.​

Fra vandværkerne pumpes vandet videre i ca. 340 km ledningsnet til forbrugerne i forsyningsområderne. Gennem stikledning og stophane pumpes vandet videre gennem bebyggelsernes jordledninger og vandinstallationer frem til vandhanerne.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk