​Affaldets ABC

​Her kan du finde gode råd om sortering og bortskaffelse af affald fra private husholdninger.

Ved tvivl er du velkommen til at kontakte os på post@langeland-forsyning.dk. 

--- --- ---

Akkumulatorer

​Genbrugspladsen modtager i specialcontainer. Opstillet ved "Elektronik".

Asbest

​Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Asbest/Eternit". Beskadigede plader skal være forsvarligt indpakket.

Asfalt

​Genbrugspladsen modtager ikke asfalt. Der henvises til godkendt modtageranlæg.

Aske

​Kold aske kan lægges i renovationssækken, hvis den er forsvarligt emballeret eller afleveres på Genbrugspladsen i klare sække, hvor den lægges i container til "Deponi".

Aviser

Aviser kan lægges i pap/papir-beholderen ved de ejendomme, som har en pap/papir-beholder tilknyttet. Beholderen tømmes hver 4. uge. 

Ligeledes vil man på mange affaldsøer kunne aflevere aviser.

​Aviser kan også afleveres i klare sække på genbrugspladsen i container til "Papir" eller på en af miljøstationerne rundt om i kommunen.

Batterier

​Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Elektronik". Du kan også aflevere batterier i en klar plastpose på låget af din skraldespand, så tager skraldemanden dem med ved den ordinære afhentning.

Beton

​Genbrugspladsen modtager uforurenet beton og uglaseret tegl i kummen til "Beton og tegl". Der må ikke være glaserede emner såsom tagplader, klinker eller rør i.

Blyhætter

​Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal".

Brandslukkere

​Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt Affald".

Brusekabiner

​Kan afleveres på genbrugspladsen. Kontakt personalet.

Brændeovne

​Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og Metal".

Bygge- og anlægsaffald

​På genbrugspladsen kan der afleveres uforurenet beton, uglasseret tegl, gips, puds og lignende.

Læs mere om de nye regler for bygge- og anlægsaffald ved at klikke her.

Bøger

​Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Brændbart" eller i pap/papir-beholderen.

Dagrenovation

​På genbrugspladserne modtages dagrenovation (bio- og/eller restaffald) mod betaling 50 kr. pr. sæk. Henvendelse til personalet.

Du kan også købe EKSTRA renovation sæk, på alle genbrugs- og containerpladser, hos alle Dag´li Brugser. De koster 50 kr. pr. sæk, og er mærket med 'AFLEVERES PÅ GENBRUGSPLADSEN' tværs hen over sækken. Sækken må indeholde max. 15 kg. restaffald eller bioaffald. Når sækken er betalt kan den afleveres på Rudkøbing Genbrugsplads uden yderligere omkostning. 

​​

Dybfrysere

​Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Hårde hvidevare". Husk at fjerne alt mad i møblet inden aflevering.

Dyner

​Kan afleveres på genbrugspladsen - i container til "Brændbart".

Dæk

​Kan afleveres på genbrugspladsen i kummen til dæk. Der modtages både med og uden fælge.

Dødsboer (tøj og fortrolige papirer)

​Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Brændbart". Når containeren er fyldt, køres direkte til forbrænding.

Døde dyr

​Kontakt DAKA på telefon 8795 9222. Hunde og katte er husdyr/kæledyr og må graves ned i haven.​ 

Elskrot

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Elektronik".

Elpærer

Pakkes ind i en avis og lægges i renovationssækken. Sparepærer skal afleveres på genbrugspladsen "Elektronik".

Eternitplader

Kan afleveres på genbrugspladserne. Beskadigede plader skal være forsvarligt indpakket.

Fjernsyn

Kan afleveres på genbrugsplaserne ved "Elektronik".

Flamingo

Kan afleveres på genbrugspladsen i brændbart.

Flasker og glas

Alle former for husholdningsglas og flasker, kan afleveres på miljøstationerne og genbrugspladsen.

Fodtøj

Mindre slidt fodtøj kan afleveres i tøjcontainere på genbrugspladserne. Andet fodtøj kan afleveres på genbrugspladsen i "Brændbart".

Fortrolige papirer

Se under "Dødsboer".

Friture/fedt/olie

Kommes i bioaffald i lukket emballage. Kan også afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt Affald".

Frysevarer

Kan afleveres på genbrugspladsen som bioaffald for 50 kr. pr. sæk - kontakt personalet ved aflevering.

Frysere

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Hvidevare". Husk at fjerne alt mad i møblet inden aflevering.​ 

​​​​

Gipsplader

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Gips". Isolering, træ og stålskinner skal fjernes.

Glasfiber

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Deponi".

Glasuld

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Deponi".

Græs

Bør hjemmekomposteres, men kan afleveres på genbrugspladsen ved "Haveaffald".

Græsslåmaskiner

Græsslåmaskiner kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal". Husk at tømme den for olie og benzin inden aflevering.

Gulvtæpper

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Brændbart".

Haveaffald

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Haveaffald".

I Rudkøbing er Rudkøbing Haveaffaldsplads placeret på Dunsbjergvej 14.

Hårde hvidevarer

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Hårde hvidevarer".​ 

​​

Jern og metal

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal".

Juletræer

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Haveaffald".​ 

Kanyler

Skal afleveres på apoteket.

Kattegrus

Skal bortskaffes som dagrenovation dvs. indpakkes omhyggeligt og kommes i skraldespanden eller på Rudkøbing Genbrugspladsmod betaling.

Kemikalieaffald

Farligt affald herunder kemikalier fra husholdningen og virksomheder, kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt Affald". Hvis du aflevere kemikalier i ikke-original emballage, er det en stor hjælp, hvis du skriver på en etiket eller emballagen, hvad der er i.

Erhverv må maks aflevere 200 kg. pr. år.

Klaverer

Kan afleveres til genbrugspladsen i container til "Brændbart".

Konservesdåser - tomme

Afleveres på genbrugspladsen - rengjorte og tomme - i container til "Jern og Metal".

Kviksølv, termometre og lign.

Kan afleveres på apotekerne eller på genbrugspladsen ved "Farligt Affald".

Køleskabe

Kan afleveres på genbrugspladsen i container med "Kølemøbler". Husk at fjern alt mad i møblet inden aflevering.

Lysstofrør

Kan afleveres på genbrugspladsen i minicontainer ved "Elektronik".

Kabel- og ledningsaffald

Kan afleveres på genbrugspladsen i minicontainer ved "Elektronik" - dog undtagen antennekabel​ 

Marksten

Kan afleveres på genbrugspladsen. Spørg personalet.

Marmor

Bordplader, lysestager og lignende kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Porcelæn og sanitet".

Medicin

Afleveres på apoteket i original emballage.

Medicinglas - tomme

Kommes i skraldespanden, da det ikke kan genbruges. Hvis de er fyldte, afleveres de på apoteket som medicin.

Muldjord, jord

Kun jord er der kortlagt som "Områdeklassificeret" kan afleveres i mængder af 1 m3 pr. projekt. Ren jord modtages ikke.

Mursten

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Beton og tegl".

Neonrør

Kan afleveres på genbrugspladsen i minicontainer ved "Elektronik".​ 

Olieforurenet jord

Anvises efter en konkret vurdering. Angående procedure kontakt Langeland Kommune.

Oliefiltre

Kan afleveres på genbrugspladsen, som farligt affald

Olietanke - tomme

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal". Husk at tanken skal være tom og rengjort. Husk også at lave et hul i tanken på 30x30 cm inden aflevering.

Pap/beskidt

Kan afleveres på genbrugspladsen i komprimator til "Brændbart".

Pap/rent

Kan afleveres på genbrugspladsen i pappressen eller i pap/papir-beholderen eller på en affaldsø.

Papir

Blandet papir, dvs. reklamer, tryksager, aviser m.m. kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Papir".

Pc´er

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Elektronik".

Persienner

Kan afleveres på genbrugspladsen, spørg evt. personalet om sortering.

Plast

Plastikhavemøbler kan afleveres på genbrugspladserne i containeren ”Plastikhavemøbler”.

Der gøres opmærksom på, at KUN plastikhavemøbler må komme i denne container.

Printerpatroner, tomme

Modtages på genbrugspladsen ved "Farligt affald".

PVC

Drænrør, kloakrør, plastvinduer, kabelbakker, badedyr, badebolde, haveslanger m.fl.Modtages på genbrugspladsen i komprimator til "Plastik".​ 

Rockwool, mineraluld

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Deponi".

Røralarmer

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt affald".

Sanitetsaffald

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Porcelæn og sanitet".

Sandblæsningsmateriale

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Deponi".

Savsmuld

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Brændbart". Afleveres i klare sække.

Sko

Mindre slidt fodtøj kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Tøj til genbrug". Andet fodtøj kan afleveres i container til "Brændbart".

Skraldespand

Ødelagt dagrenovationsbeholder kan afleveres på genbrugspladsen i komprimator til "Plastik."

Sofaer

Ødelagte sofaer kan afleveres i komprimator til "Brændbart". Ellers henvises til Fællesforeningen Lopper, som både modtager og afhenter sofaer og større møbler hos dig. Læs mere her

Sparepærer

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Elektronik".

Spildolie

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt affald".

Springmadrasser

Kan afleveres på genbrugspladsen i komprimator til "Brændbart".

Sækkestativer, dagrenovation

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal". Fungere stativerne, kan disse afleveres i "Loppestationen" på pladsen.

Sølvfoliebakker, rengjorte

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal".​ 

Tapet

Kan afleveres på genbrugspladsen i klare sække, i container til "Brændbart".

Tagrender

Kan afleveres på genbrugspladsen. Plast/PVC i container til "Plastik", zink til container til "Jern og metal".

Toiletkummer og håndvaske

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Porcelæn og sanitet". Både hvide og farvede.

Trailer

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal".

Trapezplader

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Plastik".

Trykflasker

F.eks. pulverslukkere, kulsyreslukkere, gasflasker og kulsyreflasker til sodavandsmaskiner, kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt affald".

Trykimprægneret træ

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Trykimprægneret træ".

Træstubbe

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Haveaffald".

Tagplader

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Asbest/Eternit".

Vinduesglas

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Vinduesglas". Glasset skal være fjernet fra rammen, inden aflevering. OBS! Hvis risiko for PCB i vinduer, kontakt personalet.​ 

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk