​Dagrenovation - til bioaffald og restaffald

Affaldsbeholderen bruges til dagrenovation - bioaffald og restaffald.​ Og den ændrer sig ikke med den affaldsordning - men her kan du se, hvad der skal i Affaldsbeholderen.

I Affaldsbeholderen skal du i den ene side komme bioaffald, og i den anden side skal du komme restaffald.

  • Restaffald skal samles i poser, så lugtgener minimeres. Husk knude på posen.

  • Bind en knude på posen til bioaffald, så undgår du, at indholdet ender i bunden af din beholder.

Både dit bioaffald og restaffald er brugbart til at skabe energi på flere måder. Restaffald brændes. Varmen fra ilden udnyttes dels til el og dels til varme. Dit bioaffald omdannes til biogas, der kan bruges som brændstof eller til produktion af el og varme.​

Du kan aflevere ris, pasta og ost; grøntsager og frugt - rå, kogte og skræller; teblade og kaffegrums; fisk, kød, pålæg og ben; brød og kager; sovs og fedt; køkkenrulle; pizzabakker; snavset papir; andet emballage, som ikke kan skrabes rent; støvsugerposer og bleer.​

De fleste har en 2-delt affaldsbeholder str. 240 liter, men man kan også have 2 beholdere til hhv. bioaffald og restaffald. Har man 2 beholdere, så skal begge beholdere køres frem til tømning samme dag.

Affaldsbeholderne tømmes hver 2. uge

​Værsgo' - Her får du vores nye sorteringsguide

I den kan du finde nyttig information om sortering af dit affald, og se hvilke typer affald, du kan aflevere i din affaldsbeholder.​

forside til sorteringsguide_01

Affaldsbeholderen​

Den ændrer sig ikke, og du skal bruge den, som du har gjort længe. I sorteringsguidenkan du læse, hvad du må komme i affaldsbeholderen - og at det skal i poser.

​Miljøfakta

Læg ikke emballage i beholderen til madaffald, da fragmenter af dette kan risikere at ende på markerne. Restproduktet fra bioforgasningen af madaffaldet bruges nemlig som gødning. 

Sørg for at sortere så meget affald fra til genanvendelse som muligt, inden resten smides ud til restaffald.

​Affaldsbehold​erens piktogrammer

De nye piktogrammer, som vi monterer på din affaldsbeholder i foråret 2022, er en del af det landsdækkende piktogramsystem, som regeringen har vedtaget. Systemet er udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen.

Du vil derfor fremover møde samme piktogrammer på alle affaldsbeholdere og genbrugspladser i hele Danmark.​

Piktogrammerne skal gøre det lettere at sortere korrekt - både for børn og voksne.

bioaffald_langeland_forsyning restaffald_langeland_forsyning

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk