Velkommen til Projekt Regnvand til Vejlen​

​Langeland Kommune og Langeland Forsyning er i gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a ved at forny kloaksystemet.

Formålet er at forbedre kapaciteten i kloaksystemet, så risikoen for oversvømmelse af kældre minimeres og udledninger af urenset spildevand til vådområdet begrænses ved kraftige regnskyl.

Projekt Regnvand til Vejlen er ét af de vigtigste projekter i Langeland Kommune i de kommende år. Helt grundlæggende handler det om at løse en stor udfordring:
At håndtere det regnvand, der falder i området, så det bliver ledt væk fra huse og veje.

Det er naturligvis ikke nogen ny udfordring. Men den er blevet større og større med årene. Af flere årsager, dels er Rudkøbing vokset inden for de seneste årtier, dels er meget store arealer i kommunen blevet "befæstet" (mere asfalt, flere sten og fliser, mere træ etc.).

Meget af det regnvand, som tidligere kunne sive ned i jorden, bliver nu ledt hen i kloaksystemet. Begge dele lægger et stort pres på systemets kapacitet.

Klimaet har også ændret sig, mere regn på kortere tid - skybrud.

Desværre er der flere, der allerede flere gange har oplevet, hvad der sker, når den kraftige regn sætter ind. Kældre står under vand. Der løber spildevand ud i Vejlerenden. Når det sker, har det meget store konsekvenser for alle de borgere, der bliver ramt.

Klimaeksperter forudser, at Danmark i fremtiden får et varmere og generelt vådere vejr med flere ekstreme vejrbegivenheder. Ikke mindst flere deciderede skybrud.

Derfor har Projekt Regnvand til Vejlen høj prioritet. Både i Langeland Kommune og i Langeland Forsyning. Sammen skal vi løse problemerne. Vi skal finde de løsninger, som vi mener vil være bedst og mest effektive i området.

Langeland kommunalbestyrelse har vedtaget et forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen, der åbner mulighed for ændring af afløbssystemet i området.

Det er vedtaget at adskille regn- og spildevandet i to separate rør. Der vil blive lagt en rørledning, der fører spildevandet til renseanlægget og en der fører regnvandet til Vejlen.

De nye rørledninger betyder, at regnvandet kan fjernes hurtigere fra grundene og de offentlige arealer, hvilket er med til at mindske risikoen for oversvømmelser i kældre og udledning af urenset spildevand til Vejlerenden.

På denne side kan du i kolonnerne til højre læse mere om projektet.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk