Spørgsmål og svar - om affaldsordningen fra foråret 2019

Hvad skal jeg vide om mine affaldsbeholdere?

Hvad koster det?

Hvordan sorterer jeg mit affald?

Hvad med indretning under min køkkenvask?

Poser til bioaffald - hvor får jeg flere?

Hvor ofte bliver min beholder tømt?

Hvad gør jeg hvis jeg har ekstra affald?

Bliver mit affald blandet i renovationsbilen?

Hvad sker der med mit affald?

Hvilke krav er der til adgangsvejen?

Hvor skal jeg aflevere glas/flasker og dåser/metal?

Hvor skal jeg aflevere batterier?

Hvornår overgår min husstand til den nye affaldsordning?

Hvad skal jeg vide om mine affaldsbeholdere?

Beholderne er designet til at gøre det let at sortere flere typer affald derhjemme. Beholderne har en praktisk indretning, og de har desuden et dobbelt låg, så du let kan åbne dem, og skraldemanden let kan tømme dem.

Affaldsbeholderen til restaffald/bioaffald

Alle husstande (undtagen Rudkøbing indre by, Boligforeninger og sommerhusområderne) har fået udleveret en beholder på 240 liter til restaffald og bioaffald. Alle beholdere har klistermærker, så det er nemt for dig at sortere korrekt.

Må jeg flytte rumdeleren i min 2-delte affaldsbeholder?

Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler med 40 % til bioaffald og 60 % til restaffald.

Hvad gør jeg med min gamle affaldsbeholder/-stativ?

Du ejer selv din gamle beholder/stativ. Du kan derfor bruge det til noget andet, når den nye affaldsordning går i gang.

Du kan også aflevere den gamle affaldsbeholder eller stativet på genbrugspladsen, hvor vi tager imod det.​

Plastbeholderen er lavet af HDPE plast, der er UV-bestandigt og slagfast. Overfladerne er glatte og modstår kemisk og biologisk påvirkning, og kan naturligvis genbruges.

Hvis du har brug for ekstra kapacitet

Den 2-delte affaldsbeholder er opsat på baggrund af den affaldskapacitet du hidtil har haft (i 2018).

Hvis du har brug for mere plads til restaffald og/eller bioaffald, kan du ændre din ordning og få en større beholder. Du vil som udgangspunkt skulle betale for en ombytning til ekstra kapacitet.

Kontakt os meget gerne på post@langeland-forsyning.dk eller på 63 51 68 00 for at høre hvilke muligheder du har for at ændre kapacitet. Vi hjælper dig gerne med at finde en løsning, som passer til dine behov.

Vask af affaldsbeholder

Du ejer selv dine affaldsbeholdere. Det er derfor dit ansvar at renholde dem.

Når du vasker din affaldsbeholder, skal du sørge for at sæbevandet ender i et spildevandsafløb til videre behandling på renseanlægget – ligesom når du vasker bil.​

​​

Hvad koster det?

Du kan finde alle priser på vores takstblad for 2019 og 2020.

Du er også velkommen til at kontakte os og få oplyst, hvad du betaler for din affaldsløsning.

Alm. husstand – Enfamiliebolig

Standardløsningen:

- 2-delt 240 liter beholder til restaffald/bioaffald med tømning hver 14. dag

- 240 liter beholder til pap/papir med tømning hver 4. uge

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.350,- kr. inkl. moms.

Samlet årligt gebyr i 2020: 3.250,- kr. inkl. moms.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

Hvis du har behov for mere affaldskapacitet kan du kontakte os. Så hjælper vi dig med at finde en løsning, som passer til dine behov.

Sommerhus

(beliggende i et af kommunens sommerhusområder)

Der bliver i sommerhusområdet opstillet affaldsøer, som frit kan benyttes af sommerhusets brugere. Alle affaldsøer indeholder mulighed for at komme af med restaffald og bioaffald, og ved nogle affaldsøer kan man endvidere aflevere metal/dåser, pap/papir og glas/flasker.

Det betyder, at hvert enkelt sommerhus ikke har sine egne affaldsbeholdere, og derfor kommer skraldevognen heller ikke ud til hvert enkelt sommerhus, hvilket har været et ønske for mange sommerhusejere i mange år pga. de store biler, som støver og ødelægger grusvejene.

Affaldsøerne i sommerhusområderne bliver etableret i løbet af 

1. halvår 2019 efterhånden som der indgås aftaler med grundejerne om placering.

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.020,- kr. inkl. moms.

Samlet årligt gebyr i 2020: 2.510,- kr. inkl. moms.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

Rudkøbing indre By

(Ramsherred, Vinkældergade, Strandgade og Smedegade)

I Rudkøbing indre by skal der etableres fællesløsninger i form af affaldsøer, efter samme princip som i sommerhusområderne. Løsningen i indre by bliver det sidste led af mange i omstillingen til det nye affaldssystem på Langeland.

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.020,- kr. inkl. moms pr. husstand.

Samlet årligt gebyr i 2020: 2.510,- kr. inkl. moms pr. husstand.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

Borgerne i indre by skal fortsætte med nuværende løsning indtil der bliver informeret nærmere.

Boligbyggeri med affaldsøer

(f.eks. Boligselskabet Langeland eller privat ejendomsselskab)

Regninger vedr. renovation bliver som udgangspunkt altid sendt til udlejer, som kan vælge at pålægge lejer at betale for renovation på lejemålet. Hvis du er lejer skal du derfor kontakte din udlejer for at høre om priserne for renovation på dit lejemål.

På nogle lejemål kan det være praktisk at få opstillet affaldsøer. Dette sker på ejers forespørgsel, og det vurderes efterfølgende af Langeland Forsyning om en affaldsø er en god løsning for ejendommen.

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.020,- kr. inkl. moms.

Samlet årligt gebyr i 2020: 2.510,- kr. inkl. moms.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

Hvordan sorterer jeg mit affald?

Der gemmer sig mange vigtige ressourcer i dit affald, som med fordel kan genanvendes til stor gavn for miljøet.

Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald rigtigt, så det kan bruges til genanvendelse. Hvis du sorterer dit affald forkert, risikerer du at ”forurene” det andet affald, så det ikke kan genanvendes.

Vi har lavet en overskuelig sorteringsguide. Guiden giver dig overblik over hvilke typer affald, som du skal sortere som hhv. bioaffald, restaffald og pap/papir.​

sorteringsvejledning_ikon_dansk

sorteringsvejledning_ikon_tysk

Hvis du er sommerhusejer og udlejer dit sommerhus, er det en god idé at opsætte sorteringsvejledningen i køkkenet på ejendommen på dansk, tysk og engelsk.

Hvad med indretning under min køkkenvask?

Når affaldet sorteres i hjemmet, sorteres der mere til genanvendelse end til forbrænding.​

Ikke to køkkener er ens. Det er en god idé at indrette sig i hjemmet, så sortering af dit husholdningsaffald fungerer i hverdagen. Hvis du får lavet en indendørsløsning der passer præcis til dig og dine behov, bliver affaldssorteringen lettere.

Vi opfordrer derfor til, at du gør dig nogle tanker om, hvordan din indendørs affaldssortering bedst kan indrettes.​ 

​Der er mange forskellige spande, reoler, poser og andre typer beholdere på markedet, og du kan søge inspiration på nettet og i butikker med boligudstyr - så finder du også en løsning, som passer hjemme hos dig.

4 skraldespande

Poser til bioaffald - hvordan får jeg flere?

I forbindelse med udlevering af den nye 2-delte affaldsbeholder har du fået udleveret 150 grønne plastikposer til bioaffaldet.


Vi anbefaler, at du skifter posen til dit bioaffald mindst hver 3. dag. Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt med en god knude inden den smides i affaldsbeholderen. Det hjælper til at du holder din affaldsbeholder ren.

Løber du tør for poser, kan du købe flere på Langeland Forsyning.

Du kan også benytte alm. affaldsposer – evt. dem med et bindebånd – som du kan købe i din dagligvareforretning.

affaldsposer_01

​Det er OK at bruge en almindelig plastikpose - gerne en affaldspose -  fordi posen sorteres fra på forbehandlings-anlægget og sendes til genbrug.

​Hvor ofte bliver min beholder tømt?

Dagrenovation (restaffald / bioaffald)

I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/bioaffald hver 14. dag.


I de varme måneder; juni, juli og august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge.

Pap/papir

Pap/papir-beholderen tømmes hver 4. uge året rundt.

Du kan ikke ændre på frekvensen af tømningen - hverken på dagrenovationsbeholderen eller på pap/papir-beholderen.

Ekstra tømning

Hvis du få gange om året har behov for en ekstra tømning af din affaldsbeholder kan du købe en ekstra tømning af din beholder.

Tømningskalender
Du kan hente din tømningskalender her.

Tømningskalenderen indeholder pt. datoer, som benyttes indtil den ny affaldsordning træder i kraft. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan ske ændring af din tømningsdag, når de nye 2-delte affaldsbeholdere tages i brug.

SMS-ordning
Du kan vælge at få en SMS tilsendt til din mobiltelefon med en påmindelse dagen før skraldemanden kommer forbi.

Tilmelding til denne SMS-ordning kan ske via dette link.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?​

Hvis du få gange om året har behov for ekstra tømning af din affaldsbeholder kan du købe en ekstra tømning.

Dagrenovation: restaffald og/eller bioaaffald

Du kan også tilkøbe en affaldssæk med teksten ”Afleveres på genbrugspladsen” til din alm. dagrenovation/restaffald/bioaffald. Affaldssækken koster 50 kr. i 2020, og kan købes i alle øens Dagli’ Brugser, på genbrugspladerne og på Langeland Forsyning.

Når sækken er betalt, må du aflevere den på genbrugspladsen uden yderligere omkostninger.

Sækken må ikke fyldes mere end op til den stiplede streg og må maksimalt veje 15 kg.

Sten, grus og bygningsaffald samt haveaffald må ikke lægges i sækken. Sækken må altså kun indeholde restaffald eller bioaffald


Bemærk: Skraldemanden tager ikke sækken med i de nye renovationsbiler. Skraldemanden har ikke mulighed for at læsse skraldesække pga. arbejdsmiljøforhold.​

bio og rest_01

Du kan købe sække her:​

- Hos alle Dagli´Brugser på Langeland
- På genbrugspladser og containerpladser
- Hos Langeland Forsyning, Nørrebro 207 A, Rudkøbing


Har du så meget affald, at beholderen ofte overfyldes, bør ejendommen tilmeldes med mere kapacitet.

Bliver mit affald blandet i renovationsbilen?

Nej, det gør det ikke.

Fra det øjeblik, hvor du sorterer dit affald hjemme i køkkenet kommer de 2 typer affald (bioaffald og restaffald) ikke længere i berøring med hinanden.

Når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i en specialdesignet renovationsbiler med to kamre, som vist på billedet her til højre. 

Inddelingen af de 2 kamre i renovationsbilen passer til den skillevæg, der er i din affaldsbeholder, som holder bioaffald og restaffald hver for sig.

renovationsbil_03

Hvad sker der med mit affald bagefter?

Renovationsbilen tømmes ad to omgange på omlastestationen på Rudkøbing Genbrugsplads, således bioaffaldet og restaffaldet holdes adskilt.

Restaffaldet køres til Fynsværket i Odense, hvor det  omdannes til el- og varmeproduktion.​

Langeland Forsyning har indgået aftale med NC Miljø i Ringe, hvor vi afleverer bioaffaldet.

Bioaffaldet bliver omdannet til biopulp, som kan bruges i et biogasanlæg. Under denne proces bliver urenheder som glas, metal, plast m.v. sorteret fra til genbrug.

Se en oversigt over processen ved NC Miljø her

Hvilke krav er der til adgangsvejen?

Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og have en fribredde på mindst 25 cm på hver side af hjulene på affaldsbeholderen samt have en frihøjde på min. 2 meter, således at der sikres fri passage for skraldemanden (En 240 liters spand har en bredde på ca. 70 cm).

Hældningen på adgangsvejen må maksimalt være 10%. Vi henter din affaldsbeholder op til 25 meter inde på din grund.

Beholderen skal stå frit tilgængeligt for skraldemanden, og uden risiko for at blive forulempet af løse hunde eller andre dyr.

Adgangsvejen skal være oplyst i de mørke timer om morgenen, og husnummer skal fremgå tydeligt.

Håndtaget på beholderen skal vendes således, at håndtaget vender naturligt i forhold til skraldemandens afhentning af beholderen og således, at skraldemanden ikke skal vende og dreje beholderen ved afhentning.​​

Affaldsrum i fællesejendomme

Affaldsrum i samlede bebyggelser skal have elektrisk belysning og dørene skal være selvlukkende og rottesikrede. Med hensyn til øvrig indretning henvises til byggelovgivningen. Hvis affaldsrummet er låst, skal der være låst op på tømningsdagen, eller der kan efter aftale med Langeland Forsyning A/S udleveres nøgler til denne.

krav til adgangsvejen_2019


Hvor skal jeg aflevere glas/flasker og dåser/metal?

Glas/flasker og dåser/metal skal fortsat afleveres separat i en boble på én af vores miljøstationer.

Du kan også aflevere glas/flasker og dåser/metal på genbrugspladserne.

Sommerhusområde

Ligger din husstand i et sommerhusområde vil der være opsat en affaldsø i området, hvor du kan aflevere glas/flasker og dåser/metal.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle affaldsøer i sommerhusområderne, som har denne mulighed, men i hvert sommerhusområde vil der være mindst én større affaldsø, som kan modtage disse fraktioner.

glas og metal_01


Hvor skal jeg aflevere batterier?

På miljøstationerne er der ofte opsat en beholder specielt til brugte batterier.

Du kan også aflevere brugte batterier på genbrugspladserne.

Og derudover kan du aflevere dine brugte batterier oven på din skraldespand i en pose.  Så tager skraldemanden dem med.​

Se hvad der sker med dine brugte batterier på farvel-batteri.dk

batterier på låget af skraldespand


Hvornår overgår min husstand til den nye affaldsordning?

Den nye affaldsordning i Langeland Kommune bliver udrullet på forskellige tidspunkter alt efter hvilken type husstand der er tale om.​

Alm. husstand - Enfamiliebolig

Alle enfamilieshus (uden for Rudkøbing Indre By) overgik pr. 6. februar 2019 til den ny affaldsordning med sortering i hhv. restaffald, bioaffald og pap/papir på husstanden.


Husstand i et sommerhusområde

Hvis din ejendom ligger i et sommerhusområde, vil den overgå til den nye affaldsordning når der er etableret affaldsøer i området. 

I løbet af 2019 er hovedparten af affaldsøerne etableret og taget i brug. Det er forventningen, at de sidste affaldsøer bliver etableret i første halvår af 2020.

Vi er løbende i dialog med din grundejerforeninger og vil herigennem informere om hvornår der påbegyndes etablering af affaldsøer i dit sommerhusområde.

Husstand i en boligforening

Hvis din husstand hører ind under en boligforening​ - f.eks. i en etageejendom - kan din boligforening have udvalgt ejendom-men til at skulle benytte en affaldsø når husholdningsaffaldet skal indsamles og bortskaffes.

Du kan kontakte din boligforening for at høre nærmere om hvorvidt din ejendom skal have en fællesløsning med affaldsø, og hvor langt planerne er for etablering og ibrugtagning.

​​

Husstand i Rudkøbing indre by

(Ramsherred, Vinkældergade, Strandgade og Smedegade)

​Løsningen i indre by bliver det sidste led af mange i omstillingen til det nye affaldssystem på Langeland. 

Beboerne i indre by skal derfor fortsætte med at bruge den nuværende løsning indtil der bliver informeret nærmere.

​​

Langeland Kommune afholdt borgermøde vedr. affaldsordning i Rudkøbing Indre By den 26. februar 2019. Mødet mundede ud i, at Langeland Kommune revurderede det område, som skulle have fællesløsninger vedr. affaldsindsamling, og det er derfor kun gaderne Ramsherred, Vinkældergade, Strandgade og Smedegade, som indgår i området med fællesløsninger. Den øvrige del af Rudkøbing overgår til affaldsindsamling fra 2-delte rest/bio-beholdere og pap/papir-beholdere fra 30. december 2019.

Der findes endnu ikke en endelig løsning på hvordan dagrenovationen skal indsamles i gaderne Ramsherred, Vinkælergade, Strandgade og Smedegade. Der arbejdes endnu med at finde fællesløsninger, som passer til både borgeren, bybilledet og arbejdet med indsamlingen. Vi glæder os til at finde den gode løsning, og giver selvfølgelig besked til husstandene i Rudkøbing indre by, så snart vi kan.

​​

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---​

Fælles for alle er, at alle borgere i Langeland Kommune skal være fælles om affaldssorteringen, så også vores kommune kan efterleve de nationale krav til affaldshåndtering, som er besluttet fra politisk side.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk