Beredskab Fyn foretager brandhaneeftersyn  i uge 38.

brandhane1

For at kontrollere at brandhanerne fungerer som de skal, foretages der eftersyn og skylning af brandhanerne på hele Langeland. 

I forbindelse med eftersynet kan der forekomme misfarvet vand, varierende tryk og luft i ledningsnettet. Der er ingen sundhedsrisiko ved det misfarvede vand.

Du bør dog vente med at vaske tøj, til der ikke længere er misfarvning af vandet.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk