Covid-19 / Coronavirus:

Langeland Forsyning indfører særlige retningslinjer.

Vi vil gerne holde dig opdateret om vores driftssituation under Corona-udbruddet i Danmark.


HUSK: Hold god afstand - Host/nys i dit ærme - Vask hænder ofte - Brug håndsprit.

Sådan er status lige nu:

Opdateret 5. maj 2021

Genbrugspladser:

Alle genbrugspladser og containerpladser er åbne.

Loppestationerne på genbrugspladserne holder også åbent for modtagelse af effekter.

Se de aktuelle åbningstider her.

​​

Indsamling af restaffald/bioaffald og pap/papir:

Normal drift og bemanding.

Hent din tømningskalender her.


Vandforsyning:

Normal drift og bemanding.

Transport og rensning af spildevand:

Normal drift og bemanding.

Administrationen:

Kontoret på Nørrebro 207A, Rudkøbing, er åbent for personlig betjening. 

Du kan også ringe til os på 63 51 68 00 eller skrive på mail: post@langeland-forsyning.dk18. december 2020

Loppestationerne holder midlertidigt lukket.

Fællesforeningen Lopper har valgt midlertidigt at lukke deres 3 loppecontainere op vores genbrugspladser.

Derfor kan du pt. ikke aflevere effekter, som du vil skille dig af med, men som er for gode til at smide bort. Den midlertidige lukning af loppecontainerne sker som følge af en bekymring for evt. smittefare i forbindelse med håndtering af effekter.


16. december 2020

Langeland Forsyning har i dag besluttet at lukke for personlig betjening i administrationen for at minimere risikoen for smitte og spredning af Coronavirus.

Hos Langeland Forsyning skal vi være ekstra påpasselige, og til alle tider sikre, at vores medarbejdere er i stand til at varetage driften i virksomheden. Vi følger derfor intenst i den udvikling, som sker i Danmark lige nu under udbruddet af Corona-virus.

Vi sørger for en høj forsyningssikkerhed i form af levering af rent vand, bortledning og rensning af spildevandet samt affaldshåndtering i kommunen.

For at beskytte vores ansatte bedst muligt mod smitte, således vi kan opretholde vores aktiviteter, har Langeland Forsyning iværksat et beredskab for alt personale.

Det betyder, at:

  • Administrationen på Nørrebro 207A er lukket for personlig betjening. Man kan fortsat kontakte administrationen telefonisk på 63 51 68 00 eller på mail post@langeland-forsyning.dk.
  • Alle ansatte i driften har differentierede mødetider, således de ikke er i direkte kontakt med hinanden hverken før arbejdet påbegyndes eller efter endt arbejde.
  • Enkelte ansatte arbejder fysisk på forsyningens øvrige lokationer.
  • Ingen ansatte i Langeland Forsyning kan deltage i arrangementer, kurser eller eksterne møder.
  • Besøg af repræsentanter o.l. udefra begrænses i videst muligt omfang.


Vi har opmærksomheden rettet mod udviklingen af Corona-virusset i Danmark, og vi følger regeringens anbefalinger.

Vi holder kunder og samarbejdspartnere opdateret på www.langeland-forsyning.dk.

For yderligere oplysninger kontakt administrationen på 63 51 68 00.

Direktør Lars Birk Rasmussen

Langeland Forsyning A/S

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk