Klagevejledning​

Hvis du er utilfreds så ring til os på 63 51 68 00

Herunder kan du se, hvilke andre muligheder du har for at klage.

Vandforsyning og spildevandsforsyning:
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
​Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
​Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby
www.forbrug.dk

​Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
​Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb. som betingelse for indbringelse af klager.
​Læs mere herom på www.forbrug.dk.

Affald:
Du har mulighed for at klage over forhold vedrørende affald på selvbetjeningløsningen affaldonline.
​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk