​Flyttemeddelelse

Når der sker flytning til/fra en ejendom skal Langeland Forsyning A/S have besked senest 14 dage efter flytningen har fundet sted.

Find vores flytteblanket her

Flytteblanketten kan udskrives og fremsendes til os via alm. post eller via mail (post@langeland-forsyning.dk). Flytteblanketten kan også afleveres på kontoret i vores åbningstid eller i vores postkasse uden for åbningstid.

Husk at anføre alle oplysninger på flytteblanketten inden aflevering.

Udlejningsejendomme

I forbindelse med lejers fraflytning kan udlejer anmode om en flytteopgørelse fra Langeland Forsyning. Udlejer er dog fortsat fakturamodtager.

Langeland Forsyning anbefaler, at måleraflæsning sker i samarbejde mellem udlejer og lejer, så der er enighed om hvad måleren står på ved lejers fraflytning.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk