UDBUD​

Opdateret 18. december 2021

2.450 ton organisk jordforbedringsmiddel (100% have-/parkaffald).

Landmænd og andre interesserede er velkomne til at byde ind på opgaven.

Følgende mængder udbydes:

  • Fra Rudkøbing Haveaffaldsplads, Dunsbjergvej 14, 5900 Rudkøbing
1.000 ton fint sorteret (22 mm)
700 ton grov sorteret (45 mm)

  • Fra Helsned Komposteringsplads, Helsnedvej 25, 5932 Humble
750 ton fint sorteret (22 mm)

Komposten skal afhentes på én af ovenstående pladser.

Som udgangspunkt skal man være i stand til at læsse selv og have eget læsningsgrej med. Alternativt kan der træffes aftale med Langeland Affald omkring læsning.

Afhentning af komposten skal påbegyndes hurtigst muligt, senest ultimo januar 2022 og være afsluttet senest 31. marts 2022.

Der indgås aftale med den for Langeland Forsyning mest fordelagtige byder.

Spørgsmål til ovenstående samt afgivelse af tilbud rettes til Jeanette Rasmussen

på tlf.: 63 51 68 40 eller mail: jnr@langeland-forsyning.dk.

Tilbud skal afgives senest mandag den 10. januar 2022. Tilbuddet skal indeholde en oplysning om ønsket mængde samt hvilken plads man ønsker at afhente kompost fra.

Kompost anvendes hvor muldens dyrkningsegenskaber ikke er tilfredsstillende. Lerjorder bliver lettere at arbejde med. Dræningsevne og luftskifte forbedres, komprimering og tilslemning modvirkes. Sandjordens evne til at holde på næringsstoffer forbedres, behovet for vanding mindskes og endelig nedsættes risiko for vind- og vanderosion.

Kompost er en god, organisk gødning med en flerårig kvælstofvirkning. Produktet er et alternativ til anden fosfor- og kaliumgødning og til kalkningsmidler.

​​

SPECIFIKATIONER

Indhold af næringsstoffer

1. halvår 2021

​​

                                             kg/ton

Totalt kvælstof                        4,2

Ammonium-kvælstof          <0,1

Nitrat-kvælstof                      0,14

Fosfor                                         1,3

Kalium                                       3,9

Magnesium                              1,4

Svovl                                          0,9

pH-værdi, surhedsgrad        8,2

Rt, reaktionstal                       8,0

Kalkvirkning:

18 kg jordbrugskalk pr. m2

31 kg jordbrugskalk pr. ton

Organisk stof: 28% af tørstof

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk