Indsamling af pap/papir

Alle husstande i området mellem Hou og Slotsmøllen nord for Tranekær fik i juni 2017 opsat en beholder til opsamling af pap og papir.​ Beholderen bliver tømt én gang om måneden.

Ordningen kørte som et forsøg, for at vi på Langeland Forsyning kunne indsamle informationer om mængde og kapacitet. Beboerne i forsøgsområdet har taget rigtig godt imod ordningen, og vi har nu fået indsamlet de oplysninger, som er nødvendige for at ordningen kan udbredes til hele Langeland, Strynø og Siø i løbet af 2018.

Langeland Forsyning A/S takker for en flot modtagelse af forsøgsordningen på Nordlangeland i 2017.

Beholderen tømmes en gang om måneden. Kort tid efter beholderen er sat op på adressen vil datoen fremgå af tømningskalenderen.

Annonce fra Øboen den 20. marts 2018 (uge 12/2018)

​Fase 2 - 1. kvartal 2018

I 1. kvartal 2018 vil de resterende husstande nord for Nordre Landevej / Ny Spodsbjergvej samt Strynø få opsat en pap/papir-beholder.

Fase 3 - 2. kvartal 2018

​Området syd for Nordre Landevej / Ny Spodsbjergvej ned til syd for Fuglsbølle.

Fase 4 - 3. kvartal 2018

​Området mellem Fuglsbølle og syd for Ristinge / Humble / Hennetved.

Fase 5 - 4. kvartal 2018

​Området omfatter resten af det sydlige Langeland.

​Husstande i Rudkøbing bymidte medtages ikke i indsamlingsordningen i 2018.

Sommerhusområderne (markeret på kortet til højre) er ligeledes undtaget af ordningen.

​​

Annonce fra Øboen den 23. maj 2017 (uge 21/2017)

Annonce fra Øboen den 19. september 2017 (uge 38/2017)

Annonce fra Øboen den 5. december 2017 (uge 49/2017)

I marts 2018 har Langeland Kommune vedtaget 'Den Store Affaldsvision', som beskriver planerne for ændring af indsamlingsordninger på Langeland. Ændringerne træder gradvist i kraft fra 2018. Den Store Affaldsvision kan læses her.

​​​

Det er et nationalt krav, at 50% af affaldet fra husholdninger senest i 2022 skal genanvendes.

langeland_faseopdelt_pap-papir

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk