Rest efter sortering​

Opdateret: oktober 2023

Affaldstypen 'Rest efter sortering' hed tidligere 'Brændbart'. Desværre oplevede vi, at en stor del af affaldet i brændbart var genanvendelige materialer. Nu skal vi væk fra tanken om, at bare affaldet kan brænde, så hører det til i ’Brændbart’.

Derfor vil vi med navneskiftet signalere, at det KUN er affald, som IKKE kan genanvendes, der hører til i denne affaldstype.

På Rudkøbing Genbrugsplads skal 'Rest efter sortering' afleveres i nr. 8 (indkast i koldhallen)

og på genbrugspladserne i Lejbølle og Helsned er der opsat container nr. 8 til 'Rest efter sortering'.

Spørg meget gerne pladsmanden, hvis du er i tvivl om dit affald kan sorteres ud af 'Rest efter sortering', og hjælp os med at få så meget ud af 'Rest efter sortering' som muligt.

Til 'Rest efter sortering' kan du blandt andet aflevere:

 • Dæk fra cykler, knallerter, trillebør, sækkevogn
 • Gavepapir og gavebånd
 • Invasive plantearter som fx flyvehavre, bjørneklo m.m.
 • Videobånd, CD’er
 • Kurvemøbler, Autostole
 • Nyere haveslanger
 • Ringbind
 • Skumgummi, flamingo
 • Gulvtæpper, linoleum
 • Tapet, tagpap, fiberdug
 • Glasfiber
 • Komposittræ (blandingsprodukt af træ og plast)
 • Træbeton
 • Træ med svamp/råd
 • Vådt pap, papir, og plast
 • Halm
 • Hjelme (cykle-, knallert-, rulleskøjtehjelme m.m.)

Den overordnede tommelfingerregel er: Det, der skal i 'Rest efter sortering', er det der ikke kan udsorteres til en genanvendelig affaldstype.

rest_efter_sortering_cmyk_300dpi_sort

Kig på dit affald – det indeholder meget forskelligt!

Det giver god mening at sortere dit affald, for det består af forskellige materialer.

Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter.

Når affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer går op i røg.

Derfor nytter det at sortere.

                                   Kilde: Miljøstyrelsen

​Ved at sorter affaldet effektivt opnår vi, at langt det meste affald kan blive til nye produkter. Samtidig får vi fjernet og taget hånd om det affald, der indeholder stoffer, der kan være farlige for mennesker og miljøet.

​Pladsmændene på genbrugspladsen vil meget gerne hjælpe, hvis du har spørgsmål om den rette sortering.

Hvad sker der med 'Rest efter sortering'?

D​et affald, der bliver smidt i 'Rest efter sortering' bliver sendt til forbrænding på

Fynsværket i Odense (Fjernvarme Fyn). Her produceres der fjernvarme til forbrugere

i deres forsyningsområde.

Når affaldet er brændt  på Fynsværket er der ikke flere ressourcer at hente i den affaldstype. Derfor giver det rigtig god mening at vi minimerer mængden af affald i 'Rest efter sortering'. Med andre ord ønsker vi at give affald en længere levetid, enten i form af direkte genbrug eller genanvendelse.

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk