Adgangskontrol på genbrugspladsen

Opdateret 24. november 2020

Fra 27. november 2020 skal du have dit sygesikringskort eller anden dokumentation på dit kundeforhold med, når du afleverer haveaffald og alm. affald på genbrugspladsen.

​Det viser sig at være nødvendigt med en strammere adgangskontrol på vores genbrugspladser. Derfor kan du ved indgangen til genbrugspladsen blive mødt af vores pladspersonale med krav om fremvisning af sygesikringskort eller anden dokumentation på, at du har bopæl i kommunen eller ejer ejendom på Langeland.

Adgangskontrollen indfører vi fordi vi oplever, at der kommer biler fra andre kommuner med haveaffald og andet affald til genbrugspladserne på Langeland.

”Med de mange besøg fra andre kommuner, stiger mængden af nogle affaldstyper – og jo mere affald vi skal bortskaffe, jo dyrere bliver det for vores egne kunder.”

Derfor er det blevet nødvendigt at indføre adgangskontrol, så det affald vi håndterer på pladserne, er affald, som kommer fra vores egne kunder. Det er forbundet med omkostninger at komme af med de fleste af affaldstyperne fra genbrugspladsen, og den meromkostning, som det ekstra affald giver, ønsker vi ikke at skulle belaste vores kunder med.

Som bruger af genbrugspladsen skal du derfor fra 27. november 2020 kunne dokumentere, at du har bopæl eller ejer ejendom i Langeland Kommune. Det gør du lettest ved at fremvise dit sygesikringskort.

Hvis du ejer et fritidshus på Langeland, men ikke er fastboende på øen, skal du medbringe anden dokumentation på, at du ejer ejendom i kommunen, f.eks. din seneste regning fra Langeland Forsyning (hvorpå der står, at du betaler for brug af genbrugspladser på Langeland). Dokumentationen kan være i papirform eller i elektronisk form.

Kan du ikke dokumentere dit kundeforhold hos os, vil du blive afvist af pladspersonalet, og må køre hjem med dit affald igen.

Vi opfordrer derfor kraftigt til, at personer fra vores nabokommuner ikke kører til Langeland med deres affald, for de vil ikke blive lukket ind på haveaffalds- eller genbrugspladsen.

Så kære kunde: Vi vil rigtig gerne have dit besøg på genbrugspladsen, og vi glæder os til at se dig. Husk dit sygesikringskort, og benyt det som din adgangsbillet, når du skal af med haveaffald og andet affald på genbrugspladsen.

Tak for din forståelse – og vi glæder os til at byde vores kunder velkommen på genbrugspladsen.

banner_genbrugspladsen_husk dit sygesikringskort_02

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk