Medlemmer

  • Støtteforeningen for Bøstrup Forsamlingshus
  • Lindelse Idræts- og støtteforening
  • Lohals Loppevenner
  • Kirkens Genbrug
  • Folkekirkens Nødhjælp

Foreninger der ønsker medlemskab, skal godkendes af Infrastruktur, Langelandkommune. Der optages kun medlemmer hjemmehørende på Langeland, der - gennem indsamling og salg af tøj, møbler, indbo og lignende effekter - indsamler penge til humanitære formål, almennyttige og kulturelle formål på Langeland.

Det er yderligere en betingelse for optagelse

  • at der skal være tale om en forening, som har en bestyrelse
  • at foreningen skal have været repræsenteret i kommunen i minimum 1 år
  • foreningen skal kunne stille mandskab til udførelse af opgaven

Ønsker en ny forening optagelse i Fællesforeningen Lopper, skal ansøgning sendes til Infrastruktur, med oplysninger om foreningens cvr.nr., kopi af foreningens vedtægter, seneste aflagte regnskab samt referat af seneste generalforsamling. 

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk