Gratis jordforbedringsmiddel - 'Anden organisk gødning'​

Er du landmand eller erhvervsdrivende med stort udeareal, så kan du lige nu bestille og afhente

rent, sorteret og neddelt have-/parkaffald gratis på Rudkøbing Genbrugsplads.​

Opdateret 3. maj 2023


Landbrugsstyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2022/2023.

Have- og parkaffald i form af regulært fliset eller på anden måde findelt plantemateriale indgår i gødningsregnskabet med 0% kvælstof, da der ikke antages at være en kvælstofvirkning de første år.

Til beregningen af det endelige forbrug af kvælstof i anden organisk gødning skal kun medregnes den andel af kvælstofindholdet, som umiddelbart kan optages af afgrøderne.

De fastsatte andele fremgår af afsnit 6.2 pkt. 5 – gødningstype ”Have- og parkaffald” med 0% andel der skal indgå i kvælstofforbruget.

Jordforbedring

Ved at sprede denne type gødning på lerjord forbedres dræningsevnen og luftskiftet, ligesom komprimeringen og tilslemming på arealet modvirkes. Sandjorders evne til at holde på næringsstoffer og fugtigheden forbedres.

Der er tale om en god, organisk gødning med en flerårig kvælstofvirkning, der samtidig er et alternativt til anden fosfor- og kaliumgødning og til kalkningsmidler.

Landbrugsjord kan ikke overdoseres. Og hvad angår udbringningen, er det at sammenligne med kalk. Det neddelte have- og parkaffald, må gerne ligge i markstakke og derefter spredes, når der er tid og behov. 

KONTAKT

Ønsker du at afhente et parti 'anden organisk gødning' til dine arealer, så kontakt:

driftschef Jeanette Nissen Rasmussen

på mail jnr@langeland-forsyning.dk

Din mail skal indeholde:

  • Virksomhedens navn og cvr.nr.
  • Den ønskede mængde
  • Forventet afhentningsdato

Anden organisk gødning skal være

afhentet fra Rudkøbing Haveaffaldsplads senest 31. august 2023

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk