Krav til drikkevandet

De grundlæggende krav, som vi i Danmark stiller til drikkevandet, kan sammenfattes i tre ting:

  • Vandet skal være klart
  • Vandet skal være friskt
  • Vandet skal være rent

Kravet om klart vand blev opfyldt på vandværket, da vandet blev filtreret.

Kravet om friskt vand forbinder vi med, at det skal have en passende lav temperatur – det skal være koldt. Temperaturen bør normalt ikke være over 12 ºC. Vandet har en temperatur på ca. 7 °C, når det pumpes op fra undergrunden. Temperaturen øges, mens vandet behandles på vandværket og på vejen fra vandværket til forbrugerne, hvor det løber igennem ledningsnettet, der er gravet ca. 1,2 m ned i jorden.

Kravet om rent vand har i mange år været en selvfølgelighed, og det skal det også være i dag. Når vandet kommer til vores vandhane, både kan og skal vi være trygge ved at drikke vandet. Og det kan vi være, fordi der løbende holdes øje med vandets kvalitet.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk