Aktuelle projekter

Her på siden kan du se hvilke større anlægsprojekter Langeland Forsyning er i gang med.​

Projekter i 2017

​Projekt Strømpeforring Ørstedsgade og Nørregade
Projektet omhandler renovering af spildevandsledningerne i Ørstedsgade og Nørregade ved strømpeforring.
​Strømpeforringen foretages af firmaet Per Aarsleff A/S. Projektet forventes afsluttet i uge 35. Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Lars Dybdal Bundgaard tlf: 63516832.

Projekt Mejerivej.

Projektet omhandler renovering af en eksisterende spildevandsledning ved Mejerivej. Projektet udføres af entreprenør
​Hans Henrik Elnegaard. Kontaktperson ved Langeland Forsyning Dorte Winton Lindrum tlf.: 63516833.


​Kommende projekter:


​Projekt regnvand til Vejlen
Projektet omhandler separatkloakering af Skovbakken, Sommerlyst, Ringvejen, del af Jens Winthers vej og Humblevej.
​Projektet er planlagt udført fra august 2017 til efteråret 2018.
​Der har endnu ikke været licitation på projektet.
​Kontaktpersoner ved Langeland Forsyning: Lars Dybdal Bundgaard tlf.: 63516832 og Jimmi Buch tlf.: 63516831
​Du kan læse mere om projektet her.

​​

Projekt Piledybet
​Projektet omhandler renovering af ledningsystemet for spildevand og vandforsyning i sommerhusområdet Piledybet.

Projektet er planlagt udført efterår 2017.
​Der har endnu ikke været licitation på projektet.
​Kontaktpersoner ved Langeland Forsyning: Dorte Winton Lindrum tlf.: 63516833 og Berit Bang-Jensen tlf.: 635163830

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk