Aktuelle projekter

Her på siden kan du se hvilke større anlægsprojekter Langeland Forsyning er i gang med.​

Projekter i 2019​

Ålemosen:

Langeland Spildevand tømmer sparrebassinet ved Ålemosen i august 2019.

Der skal opgraves ca. 2.000 tons sediment, der har aflejret sig i bassinet gennem de sidste 35 år.

Derfor vil der fra 8. august og 2 uger frem være ekstra trafik med lastbiler på strækningen fra Ålemosen via Helsnedvej til Hovedgaden i Humble og videre nordpå.

ålemosen_kortudsnit_02

​Kørselsvej via Helsnedvej, Humble

Grønnegården:

I forbindelse med Langeland Kommunes byfornyelse det nye bystræde, skal Langeland Forsyning renovere de eksisterende ledninger i Grønnegården. Pladsen skal separeres og der skal etableres et regnvandsbassin til at håndtere de fremtidige regnmængder lokalt. Det forventes at separeringen udføres terrænbasseret i render og kanaler.

Projektet forventes udført i efteråret 2019.

Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Søren Aggerholm Larsen tlf. 63516832

Strandgade i Rudkøbing:

Der skal etableres en regnvandsledning i Strandgade med udløb til havnen. Strandgade skal semisepareres, således at al vejvand og tagnedløb fra forsiden af husene ledes til den nye regnvandsledning.

Den nye ledning skal aflaste fællessystemet i Rudkøbing centrum, samt medvirke til færre overløb ved Havnepladsen.

Projektet udføres i perioden 1. maj til 1, november 2019. Entreprenør på opgaven er Alf Jensen A/S.

Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Søren Aggerholm Larsen tlf. 63516832

Pederstrupvej og omegn:

41 ejendomme i det åbne land skal tilsluttes spildevandsforsyningens ledningsnet gennem et nyt kloaksystem. Ejendommene skal spildevandskloakeres dvs. kun spildevandet må tilledes det nye ledningssystem, regn- og overfladevand skal håndteres i private systemer.

Projektet udføres i perioden 1. maj til 1. november 2019. Entreprenør på opgaven er Bjarne Kaae A/S.
​Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Peter Østergaard 63516831

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk