Kontrol med vandkvaliteten

Langeland Forsyning A/S planlægger og udfører kvalitetskontrol efter retningslinier fra Miljøministeriet (BEK nr 292 af 26/03/2014).

Der udføres seks typer af kontrol

Boringskontrol (kontrol af grundvandet). 

Udføres i hver boring med højst 2 års mellemrum.

Normal kontrol (kontrol på vandværket).

Udføres 2 gange årligt på Lejbølle Vandværk og 1 gang årligt på Hesselbjerg og Tryggelev Vandværk, samt med 2 års mellemrum på Bagenkop Vandværk.

Udvidet kontrol (kontrol på vandværket).

Udføres 1 gang årligt på hvert vandværk, bortset fra Bagenkop Vandværk, hvor det udføres med 2 års mellemrum.

Begrænset kontrol (kontrol i ledningsnet).

Udføres ca. 10 forskellige steder årligt.

Kontrol med organiske mikroforureninger (kontrol på vandværket).

Udføres med samme hyppighed som udvidet kontrol og normal kontrol.

Kontrol med uorganiske sporstoffer (kontrol i ledningsnet eller på vandværk).

Udføres mindst 1 gang årligt i hvert forsyningsområde.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk