Spildevandsplan

Det er Langeland Kommune der udarbejder spildevandsplan for Kommunen. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Kommunen.

Planen er gældendende for perioden 2010 - 2017.


Følgende elementer er beskrevet i spildevandsplanen.

  • Målsætninger for håndteringen af spildevandet.
  • Renseanlæg.
  • Kloaksystem og kloakfornyelse.
  • Kortdel og skemadel m. eksisterende og planlagte kloakoplande
  • Slamhåndtering.
  • Spildevandsrensning i det åbne land.
  • Kortdel og skemadel med udpegning af områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning
  • Administrative forhold
  • Budget- og tidsplan for anlægsprojekter.

På kommunens hjemmeside kan du læse mere om planen og se spildevandsplanen - tillæg nr. 1 , tillæg nr. 2 og tillæg nr. 3.

Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen kan ses her.

Du kan også læse mere om formålet med forslaget og projekt regnvand til Vejlen her.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk