Sommerhus på Langeland​

Vi er igang med at implementere en ny affaldsordning på Langeland. Den træder i kraft i foråret 2019, og vi glæder os, for nu skal vi også igang med at sortere husholdningsaffald, ligesom mange andre kommuner har gjort i en årrække.

Affaldsøer i sommerhusområderne

På Langeland vil der i foråret 2019 blive etableret affaldsøer i sommerhusområderne. Det betyder, at hvert enkelt sommerhus ikke længere skal have egen affaldsbeholder ved sommerhuset - og det betyder derfor også, at renovationsbilen ikke længere skal køre på grusvejene i sommerhusområderne.

En affaldsø er en samling af containere, som sommerhusets brugere frit kan benytte. Alle affaldsøer indeholder mulighed for at komme af med restaffald og bioaffald, og ved nogle affaldsøer kan man endvidere aflevere metal/dåser, pap/papir og glas/flasker.

Vi etablerer affaldsøerne i et sommerhusområde, når vi har indgået aftaler med grundejerforeningerne, kommunen og evt. private grundejere. Vi starter etablering af affaldsøerne i et sommerhusområde, når alle aftaler i det pågældende område er indgået.

​Nuværende ordning fortætter i vinter/forår 2019

Indtil affaldsøerne er etableret og klar til brug, vil den renovationsordning, som var gældende ved nytåret 2018/2019 fortsætte på ejendommen. 

Du skal altså fortsætte med at bruge din nuværende affaldssæk /-beholder indtil du får nærmere besked om brug af affaldsøen.

Vær opmærksom på, at hvis din ejendom er tilmeldt sommerhustømning vil der ikke blive tømt før 1. marts. Det er ikke muligt at vælge anden tømningsfrekvens i perioden op til ibrugtagning af affaldsøerne.

​​

Hvis du har spørgsmål til de nye affaldsøer er du velkommen til at kontakte os på post@langeland-forsyning.dk eller på telefon 63 51 68 00.


​Du skal være opmærksom på, at du selv skal kontakte os, så du kan få tilmeldt dit nye hus.


dagrenovation

Læg batterierne i en klar plastpose på låget af skraldespanden, så tager vi dem med.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk